Formy prawne działalności gospodarczej w Norwegii

Zakładając działalność gospodarczą w Norwegii, przedsiębiorca ma możliwość nadania jej określonej formy prawnej. Kraj ten jest bardzo liberalny pod względem gospodarki i przepisów, dzięki czemu cały proces uruchamiania własnej firmy przebiega szybko oraz łatwo. Przedsiębiorca nie musi zmagać się z uciążliwymi formalnościami, aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę W obu przypadkach występuje określone zasady rejestracji firmy, który same w sobie wynikają z przepisów prawnych obowiązujących w Norwegii.

Sposoby prowadzenia firmy w Norwegii

Najpopularniejsza obecnie forma działalności gospodarczej w Norwegii to firma jednoosbowa, czyli EPF (enkeltpersonforetak). Takie przedsiębiorstwo może założyć każda osoba po ukończeniu 18. roku życia, nawet jeżeli na stałe przebywa w innym kraju. W takim przypadku należy jednak wyznaczyć dla firmy odpowiedniego rezydenta norweskiego, odpowiedzialnego za prowadzenie działalności w czasie nieobecności właściciela. Innym rozwiązaniem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ANS (ansvarlig selskap – z odpowiedzialnością solidarną), a także spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DA (delt ansvar – z odpowiedzialnością kolektywną). Ich partnerzy muszą spełnić szereg warunków. Osoby te powinny być przede wszystkim pełnoletnie, a przynajmniej połowa z nich musi mieszkać w Norwegii.

Rejestracja firmy w Norwegii

Rejestracja działalności gospodarczej w Norwegii wymaga złożenia umowy między poszczególnymi partnerami, odpowiadającymi za zobowiązanie przedsiębiorstwa. ASA (allmennaksjeselska) to publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast AS (alksjeselskap) jest spółką prywatną. W obu przypadkach są one odpowiednikami polskiej spółki z.o.o i wymagają od przedsiębiorcy wniesienia kapitału zakładowego. Założenie firmy w takiej formie działalności wiąże się z koniecznością zainwestowania 100 000 koron norweskich wpłaconych w gotówce, bądź też postawienie maszyny lub sprzętu o tej wartości wykorzystywanych w codziennej działalności. Udziałowcami i właścicielami mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne.

Rejestracja NUF w Norwegii

Proces rejestracji firmy w Norwegii wymaga przygotowania aktu założycielskiego oraz ustalenia statutu firmy. Szczególną formą prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju jest założenie oddziału zagranicznego, czyli NUF (norsk avdeling av utlandske foretak). Z tego rozwiązania często korzystają polskie firmy, które chcą realizować kontrakty lub usługi na terenie Norwegii. Niezależnie od branży, rejestracja NUF w Norwegii jest w takim przypadku obowiązkowa. Uruchomienie takiego oddziału rozpoczyna się od rejestracji norweskiego reprezentanta, na którego spadną zobowiązania podatkowe. W przypadku zatrudniania do takiego oddziału Polaków, są oni natomiast zobowiązani do zarejestrowania się na czas pobytu oraz złożenia wizyty w Centralnym Urzędzie Podatkowym ds. Zagranicznych.

Obsługa prawna w Norwegii

Każdy polski podmiot zarejestrowany jako NUF w Norwegii oraz realizujący w tym kraju kontrakty, zlecania czy usługi podlega obowiązkowi raportowemu do OAR (oppdragsregister) – czyli centralnego rejestru, prowadzonego przez urząd skarbowy w Norwegii. Szczególne wymagania występują również w przypadku firm, które działają w branży sprzątającej lub budowlanej. Pracownicy takich przedsiębiorstw muszą posiadać specjalne karty HMS. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, warto skorzystać ze wsparcia i kompleksowej obsługi prawnej firmy Polish Connection. Jej pracownicy działają jako biuro konsultingowe, zapewniając profesjonalne wsparcie oraz doradztwo na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy w Norwegii.

PIT

Powiązane artykuły