Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Urząd Skarbowy
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Godziny otwarcia US:

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 22 8607117
fax. 22 8607105

e-mail

us1472@mz.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.is.waw.pl/MUS2/

Numery Kont

CIT – 87 1010 1010 0164 3422 2100 0000
VAT – 37 1010 1010 0164 3422 2200 0000
PIT – 84 1010 1010 0164 3422 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
78 1010 1010 0164 3422 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
15 1010 0055 0201 4720 0007 0000

Rachunek sum depozytowych
61 1010 1010 0164 3413 9120 0000

Opłata skarbowa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Grzywny i kary
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Dochody budżetu państwa
96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie obsługuje mieszkańców dzielnic Białołęka, Bielany, Mokotów, Praga – Południe, Praga – Północ, Rembertów, Targówek, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów i Wola.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości dochodu w Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym?

Aby uzyskać zaświadczenie o wysokości dochodu, należy w II Mazowieckim US złożyć wniosek o wydanie tego zaświadczenia. Wniosek taki można złożyć bezpośrednio w siedzibie warszawskiego fiskusa lub wysłać za pośrednictwem poczty (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Obecnie nie obowiązują opłaty za złożenie wniosku, ale za samo wydanie zaświadczenia. Jednakże już z chwilą złożenia wniosku w II Mazowieckim Urzędzie Skarbowym należy okazać dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia w kwocie 17,00 PLN. Dodatkowo opłacie podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu czy kopii. Wysokość tej opłaty to 17,00 PLN.

Zaświadczenia o wysokości dochodu potwierdza stan faktyczny i prawny istniejący w dniu jego wydania. Wydaje się je w granicach żądania wnioskodawcy. Zgodnie z przepisami prawa, urząd wydaje zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni. W sytuacji, gdy wnioskodawcą jet osoba inna niż podatnik i do wydania przedmiotowego zaświadczenia potrzebna jest jego zgoda, to termin ten liczy się od dnia złożenia do organu podatkowego odpowiedniego oświadczenia o wyrażeniu zgody.

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę, która ubiega się o nie, wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. Termin na wniesienie zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Od wniesionego zażalenia nie pobiera się opłaty.

PIT

Powiązane artykuły