Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

Trzeci Urząd Skarbowy w Warszawie Śródmieściu

Urząd Skarbowy
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa

Godziny otwarcia III US Warszawa Śródmieście:

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 22 5845100
fax. 22 6255006

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście (fot. Google)

e-mail

us1449@mz.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.is.waw.pl/uswsrodmiescie3/

Numery Kont

CIT – 09 1010 1010 0166 2322 2100 0000
VAT – 56 1010 1010 0166 2322 2200 0000
PIT – 06 1010 1010 0166 2322 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
97 1010 1010 0166 2322 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
80 1010 0055 0201 4490 0007 0000

Opłata skarbowa
95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Grzywny i kary
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Dochody budżetu państwa
96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Trzeci Urząd Skarbowy w Warszawie – Śródmieściu obsługuje mieszkańców dzielnic Śródmieście (na południe od Al. Jerozolimskich) i Ochota.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Złożenie ZAP-3 w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

ZAP-3 to zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej, która jest podatnikiem i spełnią łącznie następujące kryteria:

– jest objęta rejestrem PESEL,

– nie prowadzi działalności gospodarczej,

– nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie jest płatnikiem podatków,

– nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Wskazanego zgłoszenia aktualizacyjnego dokonuje się na formularzu ZAP-3. Druk ten służy do zgłoszenia aktualnego adresu miejsca zamieszkania, danych kontaktowych bądź informacji o numerze osobistego rachunku bankowego.

Formularz ZAP-3 można złożyć osobiście w siedzibie III US Warszawa Śródmieście lub wysłać go do warszawskiego fiskusa drogą pocztową (02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14).

Ponadto, podatnik, który spełnia określone powyżej kryteria, może dokonać aktualizacji swoich danych w postaci podania aktualnego miejsca zamieszkania w składanej deklaracji albo innym dokumencie, który jest związany z obowiązkiem podatkowym.

PIT

Powiązane artykuły