Drugi Urząd Skarbowy Lublin

Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie

Urząd Skarbowy
ul. T. Szeligowskiego 24
20-883 Lublin

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:15 – 18:00
Wtorek 7:15 – 15:15
Środa 7:15 – 15:15
Czwartek 7:15 – 15:15
Piątek 7:15 – 15:15

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 81 45 22 400
fax. 81 45 22 404

Drugi Urząd Skarbowy Lublin
Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie (fot. Google)

e-mail

us2611@lb.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 40 1010 1339 0091 4622 2100 0000
VAT – 87 1010 1339 0091 4622 2200 0000
PIT – 37 1010 1339 0091 4622 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
31 1010 1339 0091 4622 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
57 1010 0055 0200 6110 0007 0000
Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego
14 1010 1339 0091 4613 9120 0000

Zasięg terytorialny:

Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie obsługuje mieszkańców gmin Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew oraz całego powiatu łęczyckiego (w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych).

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Obsługa osób niepełnosprawnych w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie

Osoby, które trwale lub okresowo mają trudności w komunikowaniu się, mogą skorzystać z pomocy środków, które wspierają komunikowanie się, w szczególności poprzez skorzystanie z poczty elektronicznej (us0611@lb.mofnet.gov.pl) oraz przesyłanie faksów (pod numer 81 452-24-04).

W Drugim US w Lublinie jest także zapewniony dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, systemem językowo-migowym oraz sposobami komunikowania się osób głuchoniemych.

Osoba niepełnosprawna (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), chęć skorzystania z usług tłumacza wraz ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Wyłączeniu podlegają tutaj sytuacje nagłe. Takie zgłoszenie należy skierować bezpośrednio do Naczelnika II Us w Lublinie.

W tej lubelskiej skarbówce obsługa osób niepełnosprawnych dokonywana jest przez osoby pracujące na sali obsługi. W razie konieczności, pracownicy innych działów, znajdujących się na innych poziomach urzędu, schodzą do sali obsługi klienta w celu obsługi osób niepełnosprawnych.

II US Lublin dysponuje także pracownikiem który jest przeszkolony w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

W Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie brak jest barier architektonicznych. Sala obsługi klienta znajduje się na parterze urzędu (drzwi do niej otwierają się automatycznie, brak jest progów). W budynku urzędu znajduje się winda, a na parkingu miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na parterze urzędu znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

PIT

Powiązane artykuły