Pierwszy Urząd Skarbowy Lublin

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Urząd Skarbowy
ul. Sądowa 5
20-027 Lublin

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:15 – 18:00
Wtorek 7:15 – 15:15
Środa 7:15 – 15:15
Czwartek 7:15 – 15:15
Piątek 7:15 – 15:15

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 81 4642310
fax. 81 4642312

Pierwszy Urząd Skarbowy Lublin
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie (fot. Google)

e-mail

us2610@lb.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 37 1010 1339 0000 3922 2100 0000
VAT – 84 1010 1339 0000 3922 2200 0000
PIT – 34 1010 1339 0000 3922 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
28 1010 1339 0000 3922 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
05 1010 0055 0200 6100 0007 0000
Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego
11 1010 1339 0000 3913 9120 0000

Zasięg terytorialny:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie obsługuje mieszkańców następujących osiedli: Błonie, Bursaki, Centrum, Czwartek ( na zachód do ulicy Lubartowskiej), Górki, Karłowicza, Konstantynów, Lipniak, Lipińskiego, Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Łęgi, Moniuszki, Piastów, Poligon, Poręba, Rury Brygidkowskie, Ruta, Skarpa, Sławin, Sławinek, Szerokie, Szopena, Węglin Południowy, Węglin Północny, Węglinek i Wieniawa. Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie obsługuje także mieszkańców powiatu świdnickiego.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Składanie skarg i wniosków w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie

Naczelnik Pierwszego US Lublin w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w godz. 15:00-16:30 w każdy poniedziałek w pokoju numer 200.

Zgłoszenia telefoniczne są przyjmowanie pod numerami (81)4642310 oraz (81)4642311.

W przypadku składania przez obywateli lub organizacje społeczne petycji, skargi lub wniosku dotyczących zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez Naczelnika I US w Lublinie lub przez jego pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, czy też przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, należy je zgłaszać do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, ul. Szeligowskiego 24, 20-833 Lublin.

Skargi i wnioski, które dotyczą działania lubelskich urzędów skarbowym (w tym Pierwszego US w Lublinie) i IS w Lublinie, są przyjmowane w siedzibie Izby Skarbowej pod wskazanym powyżej adresem w każdy poniedziałek w godzinach 7:30 – 17:00, natomiast od wtorku do piątku – w godzinach od 7:30 – 15.:30 w Sekretariacie Izby Skarbowej w Lublinie bądź telefonicznie tel. (81)4522300 lub (81)4522382

Warto także zauważyć, że istnieje możliwość skorzystania z Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej. Jest to forma komunikacji, która umożliwia Podatnikowi przekazywanie opinii oraz informacji dotyczących naruszenia przepisów prawa podatkowego lub funkcjonowania Administracji Podatkowej. Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej czynny jest w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00. Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej oraz adres internetowy na terenie całego kraju są jednolite, a połączenia telefoniczne są bezpłatne. Kontakt telefoniczny i mailowy to anonimowe przekazanie informacji.

Numer telefonu Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej to: 800 807 007

Adres mailowy: powiadom_podatki@mf.gov.pl

PIT

Powiązane artykuły