Faktury uproszczone w JPK_VAT

Pojawiły się nowe zapisy, które regulują zasady ujmowania faktury uproszczonych w ewidencji JPK_VAT. Nowe zapisy pojawiły się w projektowanym rozporządzeniu Ministra Finansów. Dowiemy się z nich czy od 1 lipca trzeba będzie wykazywać te faktury osobno czy zbiorczo w pliku JPK.


W projekcie znajdziemy szereg zmian, które wejdą prawdopodobnie w życie już z dniem 1 lipca. Zmiany dotkną m.in. zasad ewidencjonowania paragonów z NIP do kwoty 450 zł, uznawanych za faktury uproszczone, w nowym JPK_VAT.

Z projektowanych przepisów rozporządzenia Ministra Finansów wynika, że od 1 lipca obowiązkowe będzie wykazywanie faktur uproszczonych w sposób zbiorczy. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ,,W § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia dodano wyłączenie dotyczące faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a. Niniejsza zmiana ma m.in. na celu uregulowanie zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone, bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie”.


Zmiana zasad ewidencjonowania paragonów z NIP do kwoty 450 zł, uznawanych za faktury uproszczone w JPK, to nie jedyna zmiana. Szykować musimy się m.in. na zmiany w kodach GTU niektórych grup towarów i usług, zmiany w stosowaniu oznaczeń ,,MPP” w pliku JPK, czy w stosowaniu oznaczeń ,,TP”.

PIT

Powiązane artykuły