Nowe oznaczenia grup towarów i usług

Wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT budzi wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców. Przypomnijmy, że nowy JPK_VAT 2020 obowiązujący od 1 października 2020 roku zastępuje i łączy w jeden plik m.in.: VAT-ZD, VAT-7, VAT0-7K, VAT-ZT oraz inne deklaracje.

podatek vat

Kolejną zmianą wprowadzoną w nowej strukturze JPK_VAT, będą również oznaczenia grup towarów i usług na wystawionych fakturach sprzedaży:

  1. przy sprzedaży towarów:

– GTU_01 – napojów alkoholowych;

– GTU_02 – benzyn lotniczych, benzyn silnikowych, gazu płynnego, olejów napędowych;

– GTU_03 – oleju opałowego;

– GTU_04 – wyrobów tytoniowych;

– GTU_05 – odpadów;

– GTU_06 – urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich;

– GTU_07 – pojazdów oraz części samochodowych;

– GTU_08 – metali szlachetnych oraz nieszlachetnych;

– GTU_09 – leków oraz wyrobów medycznych;

– GTU_10 – budynków, budowli i gruntów;

  • przy świadczeniu usług:

– GTU_11 – w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;

– GTU_12 – o charakterze niematerialnym (np. doradcze, księgowe);

– GTU_13 – transportowych i gospodarki magazynowej.

Warunkiem umieszczania kodów GTU jest to, by sprzedaż mieściła się w grupach ryzyka wyznaczonych przez Ministerstwo Finansów. MF podzieliło kody GTU według grup ryzyka wystąpienia nadużyć bądź oszust podatkowych. Grup ryzyka jest tylko 13, ale mimo to sprawiają dużą trudność w oszacowaniu, do której z grup transakcji należy zaliczyć prowadzoną sprzedaż. Znaczna liczba przedsiębiorców zastanawia się, czy ich obowiązkiem jest umieszczenie nowego kodu GTU zarówno na wystawianej fakturze, jak również w pliku JPK_V7. Mimo, że nie jest to nakazane względem prawa, to będzie to korzystne dla przedsiębiorców i obsługujących ich księgowych. Oznaczenie faktur nowymi kodami GTU z pewnością nie będzie stanowiło problemu dla US, gdy nastąpi ewentualna kontrola. Dodatkowo taka czynność będzie pomocna przy pracy biur rachunkowych.

PIT

Powiązane artykuły