Zwiększenie limitu przychodów dla działalności nierejestrowanej w 2021 roku

podatek tax

Od stycznia 2021 roku ma nastąpić podwyżka płacy minimalnej, a w związku z tym także osoby zarabiające w ramach działalności nierejestrowanej będą mogły osiągać wyższe przychody bez konieczności, jaką jest zakładanie działalności gospodarczej.

podatek exit tax

Jak wiadomo, każdy przychód trzeba rozliczać podatkowo. Nie każda działalność gospodarcza podlega bez żadnej zwłoki rejestracji jako firma osoby fizycznej. Od roku 2018 istnieje pojęcie “działalności nierejestrowanej”. Zgodnie z art. 5. Konstytucji biznesu działalnością nierejestrowaną jest działalność, z której przychód (kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont) należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz która w okresie ostatnich miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Na rok 2021 przewiduje się nowy miesięczny limit przychodu działalności nierejestrowanej – wraz z coroczną zmianą wysokości płacy minimalnej. W 2021 r. limit wyniesie 1400 zł przychodu miesięcznie i jest będzie on wyższy od tego z roku poprzedniego o 100 zł.

Limit obliczany jest dla miesięcy kalendarzowych, a nie dla okresu 30 dni prowadzenia działalności nierejestrowanej. Oznacza to, że w przypadku działalności nierejestrowanej rozpoczętej w trakcie danego miesiąca, limit przysługuje na cały miesiąc.

Komentarze