Zwiększenie limitu przychodów dla działalności nierejestrowanej w 2021 roku

Od stycznia 2021 roku ma nastąpić podwyżka płacy minimalnej, a w związku z tym także osoby zarabiające w ramach działalności nierejestrowanej będą mogły osiągać wyższe przychody bez konieczności, jaką jest zakładanie działalności gospodarczej.

podatek-kalkulator

Jak wiadomo, każdy przychód trzeba rozliczać podatkowo. Nie każda działalność gospodarcza podlega bez żadnej zwłoki rejestracji jako firma osoby fizycznej. Od roku 2018 istnieje pojęcie “działalności nierejestrowanej”. Zgodnie z art. 5. Konstytucji biznesu działalnością nierejestrowaną jest działalność, z której przychód (kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont) należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz która w okresie ostatnich miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Na rok 2021 przewiduje się nowy miesięczny limit przychodu działalności nierejestrowanej – wraz z coroczną zmianą wysokości płacy minimalnej. W 2021 r. limit wyniesie 1400 zł przychodu miesięcznie i jest będzie on wyższy od tego z roku poprzedniego o 100 zł.

Limit obliczany jest dla miesięcy kalendarzowych, a nie dla okresu 30 dni prowadzenia działalności nierejestrowanej. Oznacza to, że w przypadku działalności nierejestrowanej rozpoczętej w trakcie danego miesiąca, limit przysługuje na cały miesiąc.

PIT

Powiązane artykuły