Odzyskaj płynność finansową

Brak przelewów za pracę czy towar to bolączka polskich firm. Od jednego nieuczciwego klienta może zacząć się cała lawina niepowodzeń, która doprowadzi do upadku. Niezapłacone podatki, koszty pracy, pensje – to wszystko przez brak regularnych płatności od kontrahentów. Co więc zrobić, by z większą skutecznością windykować należności? By nie chodzić z powodu każdej niezapłaconej faktury do sądu?
euro

Niezbędna pomoc prawnika

Egzekucję należności można zlecić kancelarii prawniczej. Kancelaria może zająć się nie tylko konstruowaniem umów, nadzorowaniem zmian zachodzących w prawie, a odnoszących się do działalności firmy, ale także prowadzić windykację. Grupa prawników z kancelarii https://obslugaprawna.pro/uslugi/specjalizacje/windykacja-wierzytelnosci/ ma takie doświadczenie w tej dziedzinie, że większość spraw rozwiązuje już na etapie przedsądowym. Dopiero gdy wstępne rozmowy z dłużnikiem nie przynoszą rezultatu sprawa kierowana jest do sądu lub do elektronicznego postępowania, po czym następuje skuteczne egzekwowanie należności. Prowadząc postępowanie windykacyjne prawnicy z kancelarii dbają także o to, by dłużnik trafił do Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów długów. To bardzo często dodatkowo motywuje dłużników do terminowego regulowania należności. Doświadczeni prawnicy nie tylko są w stanie odzyskać należności, ale także odsetki za zwłokę w płatnościach czy poniesione koszty postępowania w sądzie. Dzięki temu klient nie tylko nie ponosi kosztów windykacji, ale także zyskuje dodatkowe środki.

Mniej spraw na głowie przedsiębiorcy

Ważne jest także to, że klient kancelarii na bieżąco jest informowany o postępowaniach w jego sprawie, nie musi też poświęcać swojego cennego czasu na samodzielne dochodzenie swoich praw. Co ciekawe, sama kancelaria uzależnia swoje dochody od skuteczności prowadzonego postępowania. To dodatkowy system motywujący i gwarantujący powodzenia całej sprawy. Prawnicy mogą także na przyszłość doradzić, jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi partnerami biznesowymi.

PIT

Powiązane artykuły