Opodatkowanie działalności gospodarczej – rozliczenia PIT

Przystępując do prowadzenia działalności gospodarczej, warto zapoznać się z różnymi możliwościami opodatkowania. Niekiedy opłaca się pozostać przy domyślnych zasadach ogólnych (skali podatkowej), ale są branże, w których lepiej sprawdzają się inne rozwiązania.

składanie pit

Wyróżniamy cztery sposoby opodatkowania działalności gospodarczej:

1. Na zasadach ogólnych (skala podatkowa)
2. Ryczałt
3. Karta Podatkowa
4. Podatek Liniowy

Skala podatkowa

Jest to domyślna forma opodatkowania, jeżeli nie wybrano innej (jest na to czas do 20 stycznia, jeżeli działalność rozpoczynana jest z początkiem nowego roku, lub – jeżeli działalność rozpoczynana jest w środku roku – w dniu uzyskania pierwszego przychodu). Formę opodatkowania można zmienić dopiero po końcu roku podatkowego i trzeba powiadomić o tym urząd skarbowy do 20 stycznia; można to zrobić tylko raz w roku.

Osoby rozliczające się wg skali podatkowej, składają deklaracje na formularzu PIT-36, mogą one odliczyć wszystkie przysługujące im ulgi. Należy pamiętać by wszystkie przychody i koszty ich uzyskania wpisywać do księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej.

Zaliczki na podatek dochodowy wpłaca się co miesiąc lub co kwartał, po przekroczeniu dochodu (przychodu pomniejszonego o koszt jego uzyskania) kwoty wolnej od podatku (3091 zł). W przypadku wpłat miesięcznych, należy je regulować do 20 dnia następnego miesiąca (za grudzień do 20 stycznia, chyba że rozliczyliśmy się z podatku przed tym terminem). Kwartalne zaliczki są przeznaczone dla mniejszych przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą lub ich zeszłoroczny przychód nie był większy niż 1.200.000 EUR (wraz z podatkiem VAT).

Czy wiesz, że…

Nie ma prostszego i wygodniejszego sposobu na rozliczenie PIT, niż za pomocą programu lub przez stronę internetową. Im szybciej to zrobisz, tym szybciej dostaniesz zwrot podatku. Ściągnij program lub wypełnij PIT online!

Ryczałt

Ta forma opodatkowania jest bardzo prosta, ale nie każdy może z niej skorzystać. Podmioty gospodarcze, które uzyskały w bieżącym roku przychód wyższy niż 150.000 EUR, nie będą mogły rozliczać się ryczałtem w następnym roku podatkowym. Wysokość podatku w przypadku rozliczania ryczałtem jest zależna od branży, w której działa przedsiębiorstwo. Nie ma możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu.

Zaliczki na ryczałt podatnik oblicza i wpłaca samodzielnie, podobnie jak w przypadku skali podatkowej w okresach miesięcznych lub kwartalnych (tylko dla przedsiębiorstw o przychodach do 25.000 EUR). Formularzem, na którym rozlicza się podatek w przypadku ryczałtu jest PIT-28.

Niektóre branże są wyłączone z możliwości rozliczania swoich wpływów ryczałtem. Prowadząc np. kantor, aptekę, lombard czy handel częściami samochodowymi, nie będziemy mogli skorzystać z tej formy rozliczenia. Nie można również wykonywać pracy w ramach działalności gospodarczej na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i rozliczać jej ryczałtem, chyba, że jest to inny rodzaj obowiązków, niż wykonywane do tej pory (tzn. nie pokrywają się one z zakresem obowiązków zapisanych w umowie o pracę).

Karta podatkowa

Aby wybrać tę formę opodatkowania, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków wstępnych. Firma może zatrudniać pracowników tylko na umowę o pracę, nie mogą powierzać wykonywania pracy innym firmom (wyjątkiem są tutaj specjalistyczne usługi), nie mogą zatrudnić więcej pracowników niż ilość zapisana na karcie podatkowej, a współmałżonek właściciela nie może prowadzić konkurencyjnej działalności.

Naczelnik urzędu ustala wysokość podatku m.in. na podstawie rodzaju wykonywanej działalności, ilości zatrudnionych pracowników, wielkości miejscowości, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo itd. Wielkość podatku nie zależy od wysokości osiąganych dochodów.

Do rozliczania rocznego zeznania podatkowego służy formularz PIT-16A (należy go złożyć do końca stycznia). Co miesiąc wpłacamy podatek na konto urzędu, do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień do 28.12. Karta podatkowa nie daje możliwości skorzystania z ulg, rozliczania z małżonkiem lub jako samotny rodzic. Jedyne koszta, które można odliczyć, to składki na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotne.

Podatek liniowy

Jest to również uproszczona forma podatku, a jego wysokość wynosi 19%, niezależnie od osiągniętych dochodów. Podobnie, jak w przypadku skali podatkowej, podatek płacimy od dochodów, czyli przychodów pomniejszonych o koszt ich uzyskania. W przypadku podatku liniowego, jedynymi ulgami, z jakich możemy skorzystać, są ulgi z tytułu wpłat na IKZE oraz z tytułu dochodów osiąganych za granicą. Przychody i koszty należy zapisywać w odpowiedniej księdze obrachunkowej.

Działalność gospodarczą, opodatkowaną liniowo rozliczamy w PIT-36L. Wpłata zaliczek jest identyczna jak przy skali podatkowej, terminy są również te same. Roczne rozliczenie składamy także do 30 kwietnia.

Istotną różnicą pomiędzy podatkiem liniowym a skalą podatkową jest ograniczenie, które występuje również w przypadku ryczałtu – nie można świadczyć usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy w ramach działalności gospodarczej i rozliczać jej podatkiem liniowym. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest rozliczenie na zasadach ogólnych.

PIT

Powiązane artykuły