Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Bałuty

Pierwszy Urząd Skarbowy w Łodzi Bałutach

ul. Zachodnia 47
91-066 Łódź

Godziny otwarcia I US Bałuty:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 42 2535600
fax. 42 2535602

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Bałuty
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Bałuty (fot. Google)

e-mail

us1008@ld.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.izbaskarbowa.lodz.pl/235/

Numery Kont

CIT – 21 1010 1371 0000 4222 2100 0000
VAT – 68 1010 1371 0000 4222 2200 0000
PIT – 18 1010 1371 0000 4222 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
12 1010 1371 0000 4222 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
40 1010 0055 0201 0080 0007 0000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej, zabezpieczeń i zbiegów egzekucji
58 1010 1371 0000 4213 9120 1000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
92 1010 1371 0000 4213 9120 0000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
87 1010 1371 0005 2122 3100 0000

Opłata skarbowa
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Zasięg terytorialny:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Łodzi – Bałutach obsługuje mieszkańców ulic położonych na północny-zachód wg granicy wyznaczonej przez ulice: Al. Włókniarzy od skrzyżowania z ul. Drewnowską do ul. Zgierskiej, ul. Zgierska do północnej granicy miasta.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Rozliczenie PIT w I US Bałuty

Składanie deklaracji z pozyskanych dochodów odbywa się w terminie do 30 kwietnia dla osób fizycznych oraz 31 marca do osób prawnych. Terminy te adekwatnie obowiązują deklaracji podatkowych PIT i CIT.
Deklarację należy złożyć w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego Bałuty przy ulicy Zachodnia 47 w Łodzi. Podatnik deklarację może doręczyć osobiście jednak nie jest to obowiązkowe. W jego imieniu może tego dokonać również osoba trzecia z upoważnieniem.
Złożenie zeznania podatkowe wraz z wymaganymi załącznikami może odbyć się również za pośrednictwem poczty lub kuriera, kiedy podatnik zdecyduje się na wysłanie dokumentów.
Nadal nowym rozwiązaniem choć wprowadzonym już kilka lat temu jest skorzystanie z możliwości składania deklaracji z pozyskanych dochodów drogą elektroniczną.
Składanie e-deklaracji odbywa się za pośrednictwem aplikacji w tym celu przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Program udostępniany jest dla wszystkich podatników na oficjalnej stronie ministerstwa.
Pobraną aplikację należy zainstalować a następnie krok po kroku wypełnić zeznanie podatkowe dokładnie w ten sam sposób co dobrze już znane podatnikom druki papierowe.
Na wypadek popełnienia przez podatnika ewentualnych błędów, bez względu na sposób w jaki deklaracja została wcześniej złożona przysługuje prawo złożenia korekty. Na korektę podatnik ma dodatkowe dwa miesiące liczone od daty złożenia deklaracji podatkowej.

PIT

Powiązane artykuły