Lubelski Urząd Skarbowy Lublin

Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie

Urząd Skarbowy
ul. T. Szeligowskiego 24
20-883 Lublin

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:15 – 18:00
Wtorek 7:15 – 15:15
Środa 7:15 – 15:15
Czwartek 7:15 – 15:15
Piątek 7:15 – 15:15

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 81 45-22-500
fax. 81 45-22-504

Lubelski Urząd Skarbowy Lublin
Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie (fot. Google)

e-mail

us2671@lb.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 06 1010 1339 0077 5122 2100 0000
VAT – 53 1010 1339 0077 5122 2200 0000
PIT – 03 1010 1339 0077 5122 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
94 1010 1339 0077 5122 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
73 1010 0055 0200 6710 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie obsługuje mieszkańców całego województwa lubelskiego.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak złożyć zeznanie roczne PIT w Lubelskim Urzędzie Skarbowym w Lublinie?

Aby złożyć zeznanie roczne w Lubelskim US w Lublinie, można wybrać sposób najbardziej dogodny dla siebie. Dostępne są następujące możliwości:

– złożenie zeznania bezpośrednio w lubelskiej skarbówce ,

– nadanie zeznania za pośrednictwem poczty na adres urzędu ( Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie, ul. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin),

– wysłanie deklaracji elektronicznie i uzyskanie UPO, czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

W przypadku braku możliwości złożenia zeznania w jeden z powyższych sposobów, można skorzystać ze sposobu, który jest równoznaczny ze złożeniem zeznania we właściwym urzędzie skarbowym. W przypadku przebywania za granicą kraju, zeznanie można złożyć w polskim urzędzie konsularnym. Żołnierz lub członek załogi statku morskiego może złożyć zeznanie w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku. Osoba pozbawiona wolności ma możliwość złożenia zeznania w administracji zakładu karnego, a osoba aresztowana w administracji aresztu śledczego.

Ważne, aby składając zeznanie roczne, w którykolwiek ze wskazanych powyżej sposobów, czy to bezpośrednio w tym lubelskim fiskusie czy wysyłając do niego pocztą, uzyskać potwierdzenie jego złożenia. W przypadku składania zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym (urzędzie konsularnym, dowództwie jednostki itp), należy przedłożyć kopię zeznania rocznego, na którym zostanie potwierdzony termin jego złożenia. Zaś w przypadku przesyłania zeznania rocznego za pośrednictwem poczty, należy skorzystać z listu poleconego. Wówczas data nadania stanowić będzie dowód złożenia deklaracji w danym dniu. Posiadanie potwierdzenia złożenia zeznania rocznego jest dowodem na złożenie go z zachowaniem terminu, który został określony ustawą.

PIT

Powiązane artykuły