Twój e-PIT 2020/2021

W obecnych czasach złożenie zeznania podatkowego nie powinno stanowić dla nikogo problemu. Dla podatników tradycyjny formularz zeznania PIT może jednak okazać się nieco skomplikowany. Sporym ułatwieniem jest możliwość dokonania tego przez Internet.

deklaracja podatku PIT
Wypełnianie zeznania w formie papierowej przechodzi powoli do lamusa

Podatnicy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych mogą korzystać m.in. z programów PIT czy platformy e-Deklaracje. Istnieją też inne sposoby rozliczenia PIT-u – przykładowo można tego dokonać korzystając z usługi Twój e-PIT. Usługa przygotowana przez resort finansów dostępna jest od 1 lutego 2021 r. w serwisie e-Urząd Skarbowy i znacząco ułatwia proces rozliczenia zeznania podatkowego. Pozwala podatnikom na skorzystanie ze wszystkich opcji im przysługujących, jak wybranie ulg i odliczeń czy przekazanie 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Przyjrzyjmy się nieco bliżej temu, jak rozliczyć PIT za pośrednictwem Twój e-PIT.

W pierwszym kroku należy zalogować się na stronie login.mf.gov.pl i potwierdzić swoją tożsamość. Logowania można dokonać na 3 sposoby:

  1. za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Możliwy będzie dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych;
  2. danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów). Możliwy będzie dostęp do swoich danych i usług Twój e-PIT. Pozostałe usługi e-Urzędu Skarbowego będą jednak niedostępne. Należy przygotować: PESEL lub NIP i datę urodzenia, kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r., kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzić kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 r.;
  3. przez aplikację mObywatel. Możliwy jest tam dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych. Aby móc zalogować się przez aplikację mObywatel, trzeba ją aktywować za pomocą profilu zaufanego.

W usłudze Twój e-PIT dla podatników przygotowana jest deklaracja PIT-37 lub PIT-38, PIT-36, PIT-28. Udostępniania deklaracja jest wypełniona o kwoty przychodów, kosztów, zaliczek na podatek, przekazanych przez płatnika do urzędu skarbowego w informacjach PIT-11 i PIT-8C wraz z wartościami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podatnika. Dodatkowo we wstępnie przygotowanej deklaracji znajdują się informacje o ulgach, odliczeniach i 1% podatku. Pojawią się tam również kwoty zaliczek opłaconych samodzielnie przez podatnika. Deklaracje e-pit udostępnione będą podatnikowi w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów (usługa Twój e-PIT) poprzez portal e-Urząd Skarbowy.

rozliczanie podatku PIT

Jak wygląda rozliczenie deklaracji przez portal Twój e-PIT?

W terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podatnik jest zobowiązany złożyć zeznanie do urzędu skarbowego. Jak już wcześniej wspomniano, deklaracje dla podatników w usłudze Twój e-PIT są dostępne poprzez e-Urząd Skarbowy od 15 lutego. Po zalogowaniu się na swoje konto, podatnik ma możliwość:

A. Zaakceptować wersję deklaracji przygotowaną dla niego; akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.

B1. Zmienić sposób rozliczenia na:

  • wspólnie z małżonkiem,
  • jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

B2. Zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której podatnik chce przekazać swój 1% podatku.


B3. Zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę.


B4. Dodać inne dane (np. odliczenia darowizn przekazanych na walkę z COVID-19, ulga termomodernizacyjna, odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania Internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).


C. Odrzucić treść przygotowanej deklaracji i sporządzić ją samodzielnie na portalu podatkowym korygując dane wskazane w przygotowanej deklaracji; po odrzuceniu deklarację należy złożyć samodzielnie lub przygotować ją na portalu podatkowym korygując wersję pierwotną.


D. Nie zrobić nic. 30 kwietnia przygotowane przez urząd skarbowy rozliczenie zostanie uznane za złożone, chyba, że podatnik rozliczył się wcześniej lub w innej formie.


Na koniec pozostaje jedynie zaakceptowanie i wysłanie zeznania. Po tym kroku zostanie wygenerowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które należy pobrać i najlepiej dodatkowo zarchiwizować w kilku miejscach, gdyż stanowi ono potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.