Rodzaje opodatkowania dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca uzyskujący dochód z prowadzonej działalności gospodarczej ma możliwość wyboru sposobu w jaki chce rozliczać się z uzyskanego zysku z urzędem skarbowym.

Podatek od zysku

Po pierwsze, ma on możliwość rozgraniczyć dochód uzyskany z prowadzonej działalności od pozostałych źródeł dochodu, w rezultacie prowadzi to do płacenia podatku liniowego w wysokości 19% od zysku jaki przedsiębiorca uzyskuje z prowadzonej firmy.

Inne źródła

Drugą możliwością jest rozliczenie całości pozyskanego dochodu łącząc zysk z prowadzonej działalności z dochodami pozyskanymi z innych źródeł.
Wybierając tę możliwość osoba fizyczna ma prawo skorzystać z przewidywanych ulg podatkowych. Przedsiębiorca rozliczając PIT może wziąć pod uwagę również poniesione straty. Sytuacja ta zachodzi w momencie w którym uzyskany przychód jest mniejszy od poniesionych kosztów z tytułu pozyskania go, a co się z tym wiąże dochód podatnika jest wartością ujemną.

Bilans na minusie

Według polskiego prawa podatkowego podatnik w zaistniałej sytuacji może odjąć stratę ( wykluczając straty powstałe z tytułu odpłatnego zbycia się rzeczy i praw majątkowych oraz przychodów, z których otrzymany dochód objęty jest ustawą zwalniającą z podatku) od dochodów uzyskiwanych przez kolejne 5 lat podatkowych, jednak tylko z tego źródła dochodów z którego wcześniej poniósł odnotowaną stratę.

PIT

Powiązane artykuły