Kiedy można rozliczyć PIT z małżonkiem

Podatek dochodowy może być rozliczany przez małżeństwo wspólnie.

Zjawisko to nazywamy ilorazem małżeńskim i polega ono na łącznym opodatkowaniu dochodów obu małżonków.

Małżonkowie mają prawo do rozliczenia podatku dochodowego łącznie jeżeli sytuacja podwójnego opodatkowania jest klarowna oraz przy zachowania poprawności poniższych wymagań:

  • związek małżeński obejmuje okres roku podatkowego, tzn, że związek małżeński nie został rozpoczęty później niż obejmujący rok podatkowy, oraz nie uległ rozpadowi podczas trwania tego okresu,
  • przez okres trwania roku podatkowego małżonkowie od początku posiadają wspólnotę majątkową,
  • deklaracja podatkowa małżonków została złożona łącznie oraz z zachowaniem terminu jej złożenia,
  • żaden z małżonków nie korzystał jednocześnie z opodatkowania określonego na zasadach ustawy z dnia 20 listopada 1998r, która mówi o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osobę fizyczną.
PIT

Powiązane artykuły