Czym jest faktoring bez regresu i czy jest korzystny?

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na skorzystanie z opcji faktoringu, który ma za zadanie optymalizację ryzyka współpracy z kontrahentami. Czym w istocie jest faktoring? Czy takie rozwiązanie się opłaca i komu jest dedykowane?  Czym jest faktoring bez regresu?  Faktoring bez regresu, zwany również faktoringiem pełnym, jest przejęciem przez faktora (wyspecjalizowanej instytucji finansowej) ryzyka niewypłacalności kontrahentów faktoranta (przedsiębiorcy/firmy). Mówiąc prościej – firma faktoringowa wypłaca należność klientowi, zaraz po przekazaniu kopii wystawionej jego kontrahentowi faktury. Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu owej należności przez faktora lub wykorzystaniu polisy ubezpieczeniowej klienta. Jak to wygląda…

Read More