Urząd Skarbowy Warszawa Ursynów

Urząd Skarbowy w Warszawie Ursynowie

Urząd Skarbowy
ul. Wynalazek 3
02-677 Warszawa

Godziny otwarcia US Warszawa Ursynów:

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 22 5486800
fax. 22 5486700

Urząd Skarbowy Warszawa Ursynów
Urząd Skarbowy Warszawa Ursynów (fot. Google)

e-mail

us1438@mz.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.is.waw.pl/uswursynow/

Numery Kont

CIT
85 1010 1010 0165 0622 2100 0000

VAT 35 1010 1010 0165 0622 2200 0000

PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych *
82 1010 1010 0165 0622 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
76 1010 1010 0165 0622 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
90 1010 0055 0201 4380 0007 0000

Opłata skarbowa
18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Grzywny i kary
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Dochody budżetu państwa
96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Warszawie – Ursynowie obsługuje mieszkańców dzielnic Ursynów i Wilanów.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak otrzymać zwrot nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Ursynów?

W celu otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku, konieczne jest poprawne i terminowe złożenie w US Warszawa-Ursynów zeznania podatkowego (np. PT-37) za dany rok podatkowy, w którym wykazano nadpłatę. Zeznania podatkowe w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Ursynów należy składać na Sali Obsługi Podatników na stanowisku „Podatek dochodowy od osób fizycznych”. W sytuacji, kiedy decydujemy się na przesłanie nadpłaty przekazem pocztowym, nadpłata zostanie pomniejszona o koszty jej przesłania, w wysokości 1% kwoty przekazu oraz 5,20 PLN za przelew

Zeznanie podatkowe, które zostało złożone w tym warszawskim fiskusie, sprawdzane jest przez właściwe komórki organizacyjne pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym. Biorąc pod uwagę wynik powyższych czynności, może nastąpić:

– zaliczenie nadpłaty z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżącymi,

– zaliczenie nadpłaty w całości bądź części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych,

– w przypadku kwoty nadpłaty niższej od wysokości kosztów upomnienia, zaliczenie nadpłaty z urzędu na poczet zaległości, zobowiązań bieżących bądź przyszłych (zwrot następuje jedynie w przypadku pisemnego wniosku Podatnika o zwrot tej kwoty).

W przypadku dokonania zaliczenia nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych zaległych lub bieżących, Urząd wydaje postanowienie w tym przedmiocie. Na to postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego, przysługuje Podatnikowi zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego. Termin na wniesienie zażalenia to 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zwrot nadpłaty podatku, który wynika ze złożonego zeznania rocznego następuje na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta zobowiązanego do posiadania tego rachunku, bądź gotówką za pośrednictwem poczty lub w kasie urzędu. W przypadku zwrotu nadpłaty gotówką w kasie urzędu, konieczny jest wniosek pisemny Podatnika. Może on zostać zawarty w zeznaniu podatkowym poprzez zamieszczenie adnotacji w polu „Dodatkowe informacje”. Podkreślić należy, że podatnik nie ma obowiązku posiadania rachunku bankowego i może wybrać formę zwrotu nadpłaty dogodną dla niego.

Osoba, która złoży zeznanie może zostać wezwana do US Warszawa-Ursynów w związku z czynnościami sprawdzającymi lub w celu poprawienia błędów.

Istotne jest, że podatnik ma prawo do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania. W przypadku, gdy warszawski fiskus nie wywiąże się z tego terminu, podatnikowi przysługuje prawo do otrzymania nadpłaty wraz z oprocentowaniem.

PIT

Powiązane artykuły