Urząd Skarbowy Warszawa Wola

Urząd Skarbowy w Warszawie Woli

Urząd Skarbowy ul. Powstańców Śląskich 2D 01-381 Warszawa

Godziny otwarcia US Warszawa Wola:

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 22 5336600 fax. 22 5336615

Urząd Skarbowy Warszawa Wola
Urząd Skarbowy Warszawa Wola (fot. Google)

e-mail

us1440@mz.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.is.waw.pl/uswwola/

Numery Kont

CIT – 31 1010 1010 0166 0722 2100 0000
VAT – 78 1010 1010 0166 0722 2200 0000
PIT – 28 1010 1010 0166 0722 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
22 1010 1010 0166 0722 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
97 1010 0055 0201 4400 0007 0000

Opłata skarbowa
25 1030 1508 0000 0005 5000 2132

Grzywny i kary
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Dochody budżetu państwa
96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.
** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą: – podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3, – podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, – podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Warszawie – Woli obsługuje mieszkańców dzielnicy Wola.

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę

Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Wola.

Osoby, które mają trudności w komunikowaniu się i wymagają w tym zakresie wsparcia, mogą w trakcie załatwiania spraw w US Warszawa-Wola skorzystać z urządzenia zapewniającego bezpośredni kontakt z tłumaczem języka migowego. Urządzenie takie znajduje się na Sali Obsługi Interesanta.

Urząd Skarbowy Warszawa-Wola zapewnia również elektroniczne kanały komunikacji, jakim jest poczta elektroniczna (adres mailowy: us1440@mz.mofnet.gov.pl) oraz fax (22 53 36 615).

Co istotne, zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.), osoba uprawiona, która chce skorzystać z pomocy tłumacza migowego, powinna zgłosić taką potrzebę (pisemnie, mailowo, faksem lub telefonicznie z pomocą osoby trzeciej) co najmniej 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą w Urzędzie. Wcześniejsze planowanie wizyty nie dotyczy oczywiście sytuacji nagłych.

PIT

Powiązane artykuły