Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo

Urząd Skarbowy w Warszawie Bemowie

Urząd Skarbowy
ul. Białobrzeska 53a
02-325 Warszawa

Godziny otwarcia US Bemowo:

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 22 570-88-03
fax. 22 570-88-60

Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo
Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo (fot. Google)

e-mail

us1431@mz.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.is.waw.pl/uswbemowo/

Numery Kont

CIT – 11 1010 1010 0165 5122 2100 0000
VAT – 58 1010 1010 0165 5122 2200 0000
PIT – 08 1010 1010 0165 5122 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
02 1010 1010 0165 5122 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
17 1010 0055 0201 4310 0007 0000

Konto do wpłat kaucji gwarancyjnej
82 1010 1010 0165 5113 9120 0000

Opłata skarbowa
95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Grzywny i kary
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Dochody budżetu państwa
96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Warszawie – Bemowie obsługuje mieszkańców dzielnic Bemowo, Ursus i Włochy.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenie stwierdzające stan zaległości w US Warszawa-Bemowo?

Aby uzyskać powyższe zaświadczenie konieczne jest złożenie wniosku. Można go złożyć w osobiście w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bemowo lub wysłać za pośrednictwem poczty. Jednocześnie wniosek ten może zostać złożony osobiście, jak i przez pełnomocnika. US Warszawa-Bemowo wydaje zaświadczenie na podstawie dokumentacji, która jest w posiadaniu urzędu oraz informacji, które uzyska od innych organów podatkowych.

Jeśli przedmiotowy wniosek jest składany przez pełnomocnika, to wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie pełnomocnictwo.

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenie stwierdzające stan zaległości podlega opłacie skarbowej w wysokości 21,00 PLN. Dodatkowo, w przypadku udzielania pełnomocnictwa konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 PLN za jego udzielenie. Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeśli pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, rodzicowi, dziadkowi, dziecku, wnukowi, prawnukowi albo rodzeństwu.

Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo co do zasady powinien wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Odmowa wydania zaświadczenia może nastąpić w stosunku do podmiotów, co do których toczy się postępowanie podatkowe lub została wydania decyzja, która jest nieostateczna (złożono od niej odwołanie).

PIT

Powiązane artykuły