Urząd Skarbowy Kraków Prądnik

Urząd Skarbowy w Krakowie Prądniku

Urząd Skarbowy
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków

Godziny otwarcia US Kraków Prądnik:

Poniedziałek 7:15 – 18:00
Wtorek 7:15 – 15:15
Środa 7:15 – 15:15
Czwartek 7:15 – 15:15
Piatek 7:15 – 15:15

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 12 6656000
fax. 12 6656751

Urząd Skarbowy Kraków Prądnik
Urząd Skarbowy Kraków Prądnik

e-mail

us1211@mp.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://bip.malopolska.pl/uskrakowpradnik

Numery Kont

CIT – 92 1010 1270 0046 7522 2100 0000
VAT – 42 1010 1270 0046 7522 2200 0000
PIT – 89 1010 1270 0046 7522 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
83 1010 1270 0046 7522 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
23 1010 0055 0201 2110 0007 0000

Wydatki budżetowe jednostki budżetowej
30 1010 1270 0046 7522 3000 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Krakowie – Prądniku obsługuje mieszkańców dzielnic Prądnik Biały i Prądnik Czerwony.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak złożyć deklarację roczną w US Kraków-Prądnik?

Istnieje kilka sposobów złożenia zeznania rocznego w Urzędzie Skarbowym Kraków Prądnik.

Można dokonać tego osobiście, w Biurze Obsługi Podatnika, które jest usytuowane na parterze Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik, przy ul. Krowoderskich Zuchów 2. Należy wówczas przedłożyć zeznanie wraz z kopią, na której zostanie potwierdzony termin jego złożenia. Tożsame z osobistym złożeniem zeznania w urzędzie skarbowym jest złożenie go w polskim urzędzie konsularnym, w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku – dotyczy żołnierza lub członka załogi statku morskiego, w administracji zakładu karnego – dotyczy osoby pozbawionej wolności, w administracji aresztu śledczego – dotyczy osoby aresztowanej.

Deklarację można także nadać w placówce pocztowej operatora publicznego, wysyłając ją na adres urzędu skarbowego: Urząd Skarbowy Kraków Prądnik, ul. Krowoderskich Zuchów 2, 31-272 Kraków. Należy pamiętać, żeby wówczas zdecydować się na wysłanie deklaracji listem poleconym, gdyż data nadania jest dowodem złożenia zeznania w danym dniu.

Istnieje także możliwość złożenia zeznania rocznego w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu programu do rozliczania PIT lub indywidualnych programów finansowo-księgowych. W tym przypadku konieczne jest uzyskanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

PIT

Powiązane artykuły