Zniesienie podatku od prądu z domowych paneli słonecznych

Obecnie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, dzięki czemu osoby fizyczne produkujące prąd z paneli słonecznych, nie będą zobowiązane zapłacić podatku akcyzowego.

energia z paneli słonecznych

Jak wynika z najnowszego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym obecnie trwają prace nad zniesieniem podatku od prądu z domowych paneli słonecznych dla osób fizycznych. Chodzi tutaj o generatory o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 megawata. Przy takich rozmiarach produkcji prądu nie trzeba opłacać akcyzy.

Do tej pory osoby, które w swoich gospodarstwach domowych produkowały prąd, musiały składać ewidencję akcyzową oraz deklaracje podatkowe. Jak się okazuje, wielu producentów energii elektrycznej, którzy wykorzystywali ją dla własnych potrzeb nie wiedziało, że spoczywa na nich obowiązek podatkowy. Za braki wypełnienia obowiązków fiskus mógł naliczyć kary na podstawie art. 60 i 61 par. 3 kodeksu karnego skarbowego.

W projekcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zmianie ulegnie art. 138h ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, który znosi obowiązek składania deklaracji i prowadzenia ewidencji “podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości”.

PIT

Powiązane artykuły