Wyższy limit przychodów dla młodych poniżej 26 roku życia – zerowa stawka PIT w 2020 roku

Osoby, które nie ukończyły 26 lat i spełniają odpowiednie warunki, mogą skorzystać z ulgi dla młodych, tzw. zerowej stawki PIT. Jednym z tych warunków jest limit przychodów, który w 2020 roku jest wyższy niż w roku 2019.

młodzi ludzie

Zainteresowani ulgą dla osób młodych mogą z niej skorzystać na zasadach obowiązujących z roku poprzedniego (2019) – przepisy regulujące ulgę nie uległy bowiem żadnej zmianie. Ulga wciąż kierowana jest wyłącznie dla osób przed kończeniem 26. r.ż. Dla przypomnienia, zwolnienie z podatku PIT dotyczy przychodów uzyskiwanych na podstawie:

  1. Umowy o pracę, tzw. Stosunek pracy.
  2. Pracy nakładczej.
  3. Spółdzielczego stosunku pracy.
  4. Umów zlecenia.

Zwolnienie z PIT nie obowiązuje w przypadku m.in.: umowy o dzieło czy też wszelkiego rodzaju zasiłków, jak: macierzyński, chorobowy.

W 2020 roku wprowadzono wyższy limit przychodów, dzięki któremu osoby te będą mogły zarobić więcej nie tracąc prawa do skorzystania z PIT 0. Obecnie roczny limit przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi dla młodych wynosi 85 528 zł.

PIT

Powiązane artykuły