Zmiana przepisów dotyczących maseczek w miejscach pracy

28 listopada 2020 r. rozszerzony został obowiązek noszenia maseczek. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczył każdego miejsca pracy, w którym znajduje się więcej niż jedna osoba. Niezależnie od tego, czy było to biuro, hala produkcyjna czy nawet stołówka. Pracodawców, którzy nie dopełnili tych obowiązków miała czekać wysoka kara pieniężna, sięgająca nawet 30 tys. zł.

Po pierwszych kontrowersjach rząd postanowił jednak zmienić nowo wprowadzone zasady. Obowiązek zasłaniania ust i nosa w biurach i zakładach pracy, tylko, gdy pracodawca nie zdecyduje inaczej. Pamiętajmy jednak, że nie dotyczy to stanowisk pracy, obsługujących w sposób bezpośredni klientów i interesantów.

„Zakłada się zmianę przepisu, który nakazywał zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba. Powyższe rozwiązanie było zbyt daleko idące, w związku z czym zmodyfikowano je, tak by pracodawca decydował w tym zakresie” – napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

PIT

Powiązane artykuły