Zmiany w limicie przychodów małego podatnika CIT oraz ryczałcie ewidencjonowanym

Ministerstwo Finansów zapowiada prawie dwukrotne podniesienie limitu przychodów, które uprawniają do skorzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT. Dodatkowo zapowiadane są również zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym.

ustawa o rachunkoości

Rada Ministrów opracowała projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada wprowadzenie zmian, dotyczących m.in. podwyższenia limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do skorzystania z obniżonej stawki podatku CIT, zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz objęcie podatkiem CIT niektórych spółek akcyjnych i komandytowych.

Zmiany w limicie przychodów małego podatnika CIT przewidują podwyższenie limitu do 2 mln euro przychodów w 2020 roku uprawniających do 9% stawki CIT. Wcześniej kwota ta wynosiła 1,2 mln euro. Limit ten ma dotyczyć przychodów osiąganych już w 2020 roku.

Z kolei w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych “Ministerstwo Finansów przewiduje:

  • podniesienie limitu: 250 tys. euro do 2 mln euro;
  • podniesienie limitu (kwartalne rozliczenia) z 25 tys. euro do 200 tys. euro;
  • likwidację wielu włączeń;
  • obniżenie stawek ryczałtu;
  • ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu;
  • likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka;
  • dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.”

Kolejne zmiany mają dotknąć spółek komandytowych oraz jawnych. Projekt zakłada bowiem objęcie wymienionych spółek podatkiem CIT. Przyczyną tego jest stosowanie CIT-u wobec spółek osobowych w krajach UE. Dodatkowo jest to zalecane przez OECD narzędzie zwalczania optymalizacji podatków.

PIT

Powiązane artykuły