Większe grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2021 roku

W 2021 roku będą obowiązywały wyższe w porównaniu do roku poprzedniego grzywny, możliwe do wymierzenia za popełnione przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 września 2020 r. wraz ze wzrostem stawki minimalnego wynagrodzenia (2800 zł brutto) wzrośnie również wysokość grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

grzywny za przestępstwa skarbowe

Według art. 53 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2020.19) wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

W 2021 roku wykroczeniem skarbowym będzie więc czyn, w którym kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej (lub wartości przedmiotu czynu) nie przekroczyła 14000 zł.

Kara za popełnione wykroczenie skarbowe najczęściej nałożona jest w postaci mandatu karnego. Poza tym, na ukaranego może zostać nałożona również kara grzywny czy wyrok nakazowy. Wysokość tej kary określa art. 48 Kodeksu karnego skarbowego:

  • Mandat karny w granicach od 1/10 do 2-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – od 280 zł do 5.600 zł w 2021 roku;
  • Kara grzywny w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – od 280 zł do 56.000 zł w 2021 roku. (obecnie jest to od 260 zł do 52 000 zł);
  • Wyrok nakazowy w granicach od 1/10 do 10-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – od 280 zł do 28.000 zł w 2021 roku.

PIT

Powiązane artykuły