Urząd Skarbowy Olsztyn

Urząd Skarbowy Olsztyn

Urząd Skarbowy w Olsztynie

Urząd Skarbowy
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59
10-950 Olsztyn

Godziny owarcia:

Poniedziałek od 7:15 do 18:00
Wtorek od 7:15 do 15:15
Środa od 7:15 do 15:15
Czwartek od 7:15 do 15:15
Piątek od 7:15 do 15:15

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 89 5392400
fax. 89 5392600

Urząd Skarbowy Olsztyn
Urząd Skarbowy w Olsztynie (fot. Google)

e-mail

us2813@wm.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://olsztyn.is.gov.pl/2813/index.php

Numery Kont

CIT – 87 1010 1397 0055 0022 2100 0000
VAT – 37 1010 1397 0055 0022 2200 0000
PIT – 84 1010 1397 0055 0022 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
78 1010 1397 0055 0022 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
04 1010 0055 0202 8130 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

 

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Olsztynie obsługuje mieszkańców Olsztyna oraz gmin Barczewo, Biskupiec, Dywity, Dobre Miasto, Gietrzwałd,Jonkowo, Jeziorany, Kolno, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i Purda.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

 

Forum na temat urzędów skarbowych w Olsztynie

This forum is empty.

Oh bother! No topics were found here!

You must be logged in to create new topics.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości – jak je uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie?

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości należy jest wydawane przez US Olsztyn na pisemny wniosek podatnika. Wniosek taki można złożyć w siedzibie olsztyńskiej skarbówki osobiście, jak i wysłać go pocztą na jego adres (Urząd Skarbowy w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59, 10-950 Olsztyn). Wniosek w tej sprawie może zostać złożony osobiście, a także przez wyznaczonego pełnomocnika. Przedmiotowe zaświadczenie jest wydawane na podstawie dokumentacji, która jest w posiadaniu urzędu, a także na podstawie informacji, które zostaną pozyskane od innych organów podatkowych.

Jeśli wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości jest składany przez pełnomocnika, to wraz z tym wnioskiem złożyć należy również pełnomocnictwo.

Wydanie przedmiotowego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 21,00 PLN. Dodatkowo, jeżeli w sprawie zostanie udzielone pełnomocnictwo, to konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 17,00 PLN. Zwolnienie z tej opłaty przysługuje w przypadku udzielenia pełnomocnictwa małżonkowi, rodzicowi, dziadkowi, dziecku, wnukowi, prawnukowi albo rodzeństwu.

Olsztyński fiskus, w przypadku wydawania zaświadczenia, musi je wydać bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Odmowa wydania zaświadczenia może nastąpić w stosunku do podatnika, wobec którego toczy się postępowanie podatkowe albo została wydana decyzja, która jest nieostateczna (złożono od niej odwołanie).

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz