Większe grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2021 roku

W 2021 roku będą obowiązywały wyższe w porównaniu do roku poprzedniego grzywny, możliwe do wymierzenia za popełnione przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 września 2020 r. wraz ze wzrostem stawki minimalnego wynagrodzenia (2800 zł brutto) wzrośnie również wysokość grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Według art. 53 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2020.19) wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu…

Read More