Co zrobić gdy korekta faktury nie jest możliwa?

Podczas sprzedaży towaru czy wykonywania usługi często otrzymujemy fakturę VAT. Co jednak gdy jej treść jest niezgodna z rzeczywistością? Droga nabywcy do zmian danych zawartych w dokumencie nie zawsze jest prosta.

pieniądze

Co prawda odpowiedzialność za posługiwanie się błędną fakturą ciąży zarówno na sprzedawcy jak i kupującym, ale to od woli drugiego z nich zależy ewentualne wprowadzenie zmian. Jedynymi narzędziami w rękach nabywcy wymuszającymi korektę faktury na sprzedawcy jest interwencja w przypadku wystawienia dokumentu niezgodnego z obowiązującymi przepisami i nota korygująca, ta natomiast nie może dotyczyć liczb.

Jak poprawić błędy w kwotach?

Podstawą do zmian w liczbach zawartych w fakturze, a mianowicie ceny produktu, kwoty bądź stawki VAT czy innych błędnych sum, są zapisy ustawy o podatku VAT. Reguluje ona elementy, które muszą znaleźć się na fakturze. Gdy któregoś z nich brakuje, bądź zawiera niezgodne z rzeczywistością dane, sprzedawca musi skorygować swój błąd. Taki obowiązek ciąży na nim również w przypadku wystawienia faktury na zupełnie inne dane osobowe.

Powołaj się na umowę
Problematyczną sytuację w prosty sposób można rozwiązać, gdy oprócz dokumentu potwierdzającego sprzedaż strony podpisały stosowną umowę. Wtenczas umowa jest najważniejszym dokumentem, a kupujący powinien się na nią powołać żądając wystawienia faktury korygującej. Trudniej o poprawę błędów gdy transakcja nie jest ugruntowana umową. W takich przypadkach pomóc mogą dodatkowe argumenty jak choćby korespondencja, zlecenia czy inne dokumenty towarzyszące sprzedaży, które w razie braku konsensusu mogą być mocnym dowodem w sądzie.

PIT

Powiązane artykuły