Czy ulga podatkowa na termomodernizację stanie się lekarstwem na smog?

kredyt konsolidacyjny

Od przyszłego roku będzie obowiązywać ulga termomodernizacyjna. Jest to projekt skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy są podatnikami podatku PIT a zarazem rozliczają się z Urzędem Skarbowym według skali podatkowej – 19 % stawki podatku lub opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu termomodernizacji, dochód na osobę w prowadzonym gospodarstwie domowym nie może przekraczać 1600 złotych miesięcznie.

Co to jest ulga termomodernizacyjna?
Aby zachęcić obywateli do wymiany starych pieców opalanych min. na węgiel do nowszych, ekologiczniejszych rozwiązań wprowadzono ulgę podatkową, na mocy której podatnik może odliczyć od dochodu wszystkie koszta poniesione w wyniku termomodernizacji gospodarstwa domowego. Do kosztów tych można zaliczyć min. wymianę kotłów, zakup materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług związanych z termoizolacją gospodarstwa domowego.

Od kiedy?
Ulga podatkowa termomodernizacyjna ma wejść w życie z dniem 01-01-2019, co oznacza, że podatnik będzie mógł już z niej skorzystać rozliczając PIT za rok 2019.

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej
W ramach ulgi podatnik będzie mógł odliczyć 23% wydatków poniesionych w ramach inwestycji związanych z termomodernizacją gospodarstwa domowego. Kwota odliczana od podatku nie może być jednak większa niż 53 tysiące polskich złotych a sam proces modernizacji musi zostać zakończona w ciągu 3 kolejnych lat.

PIT

Powiązane artykuły