Darowizna i spadek bez podatku?

Nielimitowana ulga podatkowa polega na całkowitym zwolnieniu z podatku od darowizny lub spadku. Jak sama nazwa wskazuje zwolnienie z podatku nie określa żadnego limitu przypadającego na podatnika.
Ściślej rzecz ujmując, nie ma ograniczenia ilościowego nabytych dóbr w drodze darowizny (bądź spadku, przepisy odnoszą się do obu sytuacji) jak również nie ma określonego limitu wartości rynkowej zgłaszanych dóbr. Bez równicy jest więc czy korzystamy z nielimitowanej ulgi podatkowej w przypadku zgłoszenia w urzędzie skarbowym samochodu o wartości 50 tysięcy złoty, mieszkania o wartości 300 tysięcy złoty czy domu rodzinnego.

Nielimitowana ulga podatkowa odnosi się niestety jedynie do najbliższej rodziny, i to przy spełnieniu odpowiednich warunków.

Jako najbliższą rodzinę uważa się :
• małżonka – z ulgi może skorzystać jedynie aktualny partner. Były mąż, bądź żona nie są zwolnieni z podatku,
• macoch, ojczym,
• dzieci z uwzględnieniem pasierba i pasierbicy,
• rodzice,
• dziadkowie
• oraz rodzeństwo. W przypadku rodzeństwa ulgi z tytułu zerowej grupy podatkowej nie ponosi partnerstwo rodzeństwa. Tak więc żona brata nie jest uprzywilejowana do skorzystania z nielimitowanej ulgi podatkowej.

Dodatkowym warunkiem jest sposób zawarcia umowy na podstawie, której darowizna została przekazana. W przypadku dóbr o wysokiej wartości umowa powinna mieć formę aktu notarialnego.
Umowę w naszym imieniu sporządza notariusz, który jest również obecny przy jej podpisaniu.
Taka forma umowy wymagana jest przede wszystkim gdy dobrem przekazanym drogą darowizny jest mieszkanie, nieruchomość. Warto jednak wykorzystać również tę zasadę przy przekazaniu samochodu.
Dodatkowo w przypadku gdy umowa sporządzana jest przez notariusza, zajmuje się on również przekazaniem jej odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego w, którym pozyskane dobro należy zgłosić. Zdejmuje to jednocześnie z nas obowiązek pamiętania o terminie jaki mamy na jego zgłoszenie.
Termin ten wynosi 6 miesięcy od daty zawarcia umowy w przypadku dóbr pozyskanych w darowiźnie, oraz 6 miesięcy od daty wydania prawomocnego wyroku orzekającego o otrzymanym spadku.

Ważnym jest aby termin ten został zachowany, w przeciwnym razie będzie zobowiązani uregulować podatek od pozyskanego dobra.

Przy spełnieniu wszystkich opisanych powyżej warunków, zyskujemy gwarancję skorzystania z nielimitowanej ulgi podatkowej dotyczącej otrzymanej darowizny lub spadku, jednocześnie ciesząc się nabytym dobrem bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.

PIT

Powiązane artykuły