Jak przekazać 1% podatku?

1% podatku może przekazać każdy podatnik na dowolnie wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Jest to samodzielny wybór podatnika, a co za tym idzie jest to decyzja dobrowolna, nieobowiązkowa.

Należy nadmienić, że poprzez przekazanie 1% podatku podatnik nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Fundusze przekazywane na organizacje są odliczane ze środków, które podatnik ma obowiązek uregulować wobec Skarbu Państwa.

W zależności od ilości składanych deklaracji podatkowych, tzw. PIT-ów podatnik tyle procent może przekazać organizacjom. Tak więc przy składaniu jednej deklaracji podatkowej podatnik deklaruje na co przeznaczyć 1% podatku, przy dwóch PIT-ach 2% ( po 1% na każdą deklaracje ) itd. Nie mniej jednak składając jedną deklarację wyliczony przez nas 1% możemy przekazać kilku organizacjom jednocześnie. Należy wtedy zamieścić numery KRS organizacji na które chcemy przekazać środki a następnie określone wartości. Suma tych wartości nie może przekraczać 1%. Dodatkowo wyliczając 1% należy pamiętać, że otrzymaną kwotę zaokrąglamy do pełnych dziesiątek grosza, zaokrąglając wartość w dół.

Gdzie wpisać numer KRS

Aby przekazać jeden procent podatku w deklaracji podatkowej należy wpisać w odpowiednie pola numer KRS organizacji oraz kwotę. Pola te dla poszczególnych formularzy prezentują się następująco :

 • PIT 28 pozycja 132-134,
 • PIT 36 pozycja 308-310,
 • PIT 36L pozycja 108-110,
 • PIT 37 pozycja 127-129,
 • PIT 38 pozycja 61-63.

Ponad to za pośrednictwem Urzędu Skarbowego podatnik przekazujący 1% swojego podatku, może przekazać również swoje dane. Wiąże się to z faktem, że przelew w wysokości 1% przekazywany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Podatnik nie wykonuje przelewu, zgłasza jedynie chęć jego dokonania.

Dlaczego numer KRS jest ważny

Numery KRS wymagane są podczas deklaracji środków na przekazanie dla organizacji pożytku publicznego. Ma to dwojakie zastosowanie.
Po pierwsze umożliwia nam, podatnikom sprawdzenia poprawności działania i kierowania pozyskanymi środkami. Możemy daną organizację sprawdzić pod kątem tego czym się zajmuje oraz na jaki cel kierowane są otrzymane środki. Numer KRS można sprawdzić na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Po drugie na podstawie numeru z Krajowego Rejestru Sądowego Urząd Skarbowy przekazuje fundusze. Zamieszczając z deklaracji podatkowej jedynie nazwę fundacji, na którą środki mają być przekazane urząd nie wykona przelewu, nie mając jednoznacznie określonej organizacji docelowej.
Dlatego tak ważne jest aby poprawnie wpisać numer KRS. Jest to najczęściej pojawiający się błąd przy wypełnianiu deklaracji podatkowej pod kątem przekazania 1%. Źle wprowadzony numer KRS może spowodować, że mimo naszej chęci pomocy środki te nie zostaną przekazane deklarowanej przez nas organizacji pożytku publicznego.
Sama deklaracja 1% podatku na rzecz fundacji pożytku publicznego nie wystarczy aby środki te zostały przekazane. Aby Urząd Skarbowy wykonał w naszym imieniu przelew, podatnik musi wcześniej uregulować wysokość podatku wobec Skarbu Państwa.
Tak więc przelewy dla fundacji i organizacji wysyłane są zazwyczaj w okresie lipca lub sierpnia roku w którym deklaracja została złożona, po uprzednim wprowadzeniu wszystkich korekt podatkowych i uregulowaniu należności przez podatników.
Dodatkowo aby 1% został przekazany deklaracja podatkowa musi zostać złożona w terminie:

 • dla podatku ryczałtowego 31 stycznia,
 • dla pozostałych podatników 30 kwietnia.

W sytuacji błędnie wypełnionego formularza podatnikowi przysługuje możliwość złożenia korekty do złożonej deklaracji. Na złożenie korekty podatnik ma 2 miesiące liczone od ostatecznej daty złożenia PIT-u.
Urząd Skarbowy ubezpiecza się również na ewentualność źle wyliczonej wartości podatkowej a co się z tym wiąże błędnej wartości 1% podatku. Jeżeli podatek został zawyżony urząd skarbowy reguluje należność poprzez zwrot wysokości nadpłaconego podatku osobie fizycznej. W przypadku gdy następuję niedopłata podatnik informowany jest o wysokości należności jaką zobowiązany jest uregulować ze Skarbem Państwa z tytułu źle wyliczonego podatku.

Ważną informacją jest, że nasz 1% podatku możemy przekazać również na osobę fizyczną. Często zdarzają się sytuacje w której rodzice proszą o przekazanie środków z deklarowanego 1% na przykład na dziecko wymagające kosztowej rehabilitacji. Urząd Skarbowy przewiduje taką ewentualność. W formularzu PIT jak najbardziej można zamieścić dane osoby fizycznej dla której chcemy środki przekazać, jedynym wymaganiem jest określenie szczegółowego celu na jaki środki mają zostać wydane.

1% podatku może przekazać zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak również podatnicy ryczałtowi. W przypadku podatników ryczałtowych obowiązują te same zasady co pozostałych podatników: deklaracja musi zostać złożona w terminie do 31 stycznia, ewentualna korekta w terminie do 2 miesięcy od ostatecznej daty złożenia wniosku.

Tak więc 1% podatku na cele fundacji może przekazać każdy podatnik, który opodatkowany jest na jednej z poniższych zasad:

 • jest podatnikiem ogólnym, co znaczy, że jego dochód otrzymamy jest na podstawie umowy zlecenie, umowy o pracę itp.
 • jest podatnikiem ryczałtowym opłacającym podatek od przychodów ewidencjonowanych,
 • jest podatnikiem, który rozlicza przychody ryczałtowe : zbycie nieruchomości czy kapitał pieniężny,
 • jest podatnikiem płacącym podatek liniowy.

Pamiętajmy również, że darowizna nie wyklucza przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. Podatnik w Polsce ma prawo odliczyć przekazaną darowiznę od podatku, przy spełnieniu określonych wymagań, i jednocześnie od powstałej wartości podatku przekazać 1% na cele społeczne.

PIT

Powiązane artykuły