Darowizna od rodziny zwolniona z podatku

Darowizną uważa się nieodpłatne pozyskanie dobra od darczyńcy. Niejednokrotnie wiąże się z pozyskaniem korzyści majątkowej. Wzbogacając się, zgodnie z prawem, zobowiązani jesteśmy zapłacić podatek.

Wartość podatku zależna jest zarówno od stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym jak również wartości rynkowej pozyskanego dobra.
Ze względu na różnego rodzaju okoliczności podatek bywa nieobowiązkowy.

Zgodnie z prawem darowizna jaką otrzymamy od najbliższej rodziny tj, np. : małżonek, rodzice, potomstwo, wnuki, macocha, ojczym, pasierb itp. zalicza się do tak zwanej zerowej grupy podatkowej. Jak sama nazwa wskazuje darowizna otrzymana od członka rodziny zakwalifikowanego do powyższej grupy, przy spełnieniu odpowiednich warunków, może zostać zwolniona z podatku.

Zwolnienie z podatku od darowizny obowiązuje w sytuacjach gdy:

• darowizn została przekazana na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego. Zastosowanie forma ta znajduje najczęściej w przypadku przekazania nieruchomości, samochodu, dóbr o wysokiej wartości rynkowej. Otrzymując darowiznę na podstawie w/w aktu nie mamy obowiązku zgłaszania pozyskanego dobra w urzędzie skarbowym.
• darowizna zostanie zgłoszona w urzędzie skarbowym pod który podlega obdarowany, w terminie do 30 dni od daty otrzymania darowizny. Zgłoszenie darowizny w urzędzie nie jest limitowane, znaczy to, że placówce można zgłosić każdą pozyskaną darowiznę, bez względu na jej wartość rynkową, ubiegając się o zwolnienie z podatku.
• podmiotem darowizny jest dobro trwałe. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem opodatkowaniu podlega gotówka, którą otrzymaliśmy zarówno w formie darowizny jak i spadku. Tak więc otrzymując w darowiźnie pewną kwotę, obdarowany zobowiązany jest wykazać ją w dochodach i uiścić wobec urzędu stosowny podatek.

Co ciekawe dalszy los otrzymanej darowizny nie jest określony prawnie. Znaczy to, że otrzymane dobro możemy min. sprzedać od razu po jego pozyskaniu bez względu na to czy zostaliśmy z podatku zwolnieni czy nie. Najczęściej praktykowane jest to w przypadku nieruchomości.

PIT

Powiązane artykuły