Darowizna samochodu od rodziców

Ile wynosi podatek od darowizny samochodu?

Darowizna niejednokrotnie kojarzona jest z umową zawieraną pomiędzy członkami rodziny, mającą na celu przekazanie dobra o większej wartości. W ostatnich latach jednym z najczęściej darowanych dóbr był samochód.

Jak wcześniej wspomniano darowizna opiera się na podstawie umowy. I tak w przypadku darowania samochodu, należy sporządzić umowę pomiędzy darczyńcą a obdarowanym na podstawie której samochód nieodpłatnie zmienia właściciela.

Od darowizny obdarowany ma obowiązek uiścić podatek. Wysokość podatku zależna jest od tego w jakiej grupie podatkowej znajduje się darczyńca. W przypadku pierwszej grupy podatkowej, do której zaliczana jest najbliższa rodzina jesteśmy zwolnieni z podatku jeżeli jego wartość nie przekracza 9 637 zł oraz w przeciągu ostatnich lat nie otrzymaliśmy od darczyńcy darowizn, których łączna wartość ( wliczając w nią samochód) nie przekracza podanej kwoty.

W sytuacji gdy wartość rynkowa samochodu przekracza próg zwolniony z podatku, obdarowany ma obowiązek zapłacić podatek w wysokości:
• 3 % wartości prezentu jeżeli cena darowizny nie przekracza kwoty 10 279 zł,
• w przypadku podarku o wartości mieszczącej się w przedziale 10 279 zł do 20 556 zł – 308.30zł plus 5 % wartości darowizny,
• oraz kiedy wartość darowizny jest wyższa – 822.20 zł plus 7 % nadwyżki ponad kwotę 20 566 zł.

Warto wiedzieć, że w przypadku pierwszego progu podatkowego od darowizny istnieje wyjątek. Mianowicie, jeżeli darczyńcą jest najbliższa rodzina, a darowizna zostanie zgłoszona w urzędzie skarbowy w terminie do 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny, obdarowany jest zwolniony z płacenia od uzyskanego dobra podatku. Przekazanie darowizny na podstawie aktu notarialnego jest traktowane w identyczny sposób i nie wymaga zgłoszenia go w urzędzie skarbowym.
Zwolnienie z podatku w tej sytuacji nie jest limitowane, tak więc można skorzystać z ulgi niejednokrotnie. W przepisach nie została również określona maksymalna wartość rynkowa darowizny, a co za tym idzie bez względu na to czy otrzymamy samochód o wartości 10 tyś złotych czy 40 tyś zł, mamy prawo skorzystać ze zwolnienia z płacenia podatku od darowizny.
Zasada ta stosowana jest jedynie w przypadku nabywania dóbr trwałych np. mieszkanie, samochód. Gotówka otrzymana w darowiźnie nigdy nie będzie całkowicie zwolniona z podatku.

PIT

Powiązane artykuły