Drugi Urząd Skarbowy Bydgoszcz

Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Urząd Skarbowy
ul. Wojska Polskiego 20B
85-822 Bydgoszcz

Godziny otwarcia

Poniedziałek od 7:30 do 18:00
Wtorek od 7:30 do 15:30
Środa od 7:30 do 15:30
Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek od 7:30 do 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 52 3633366
fax. 52 3727952

Drugi Urząd Skarbowy Bydgoszcz
Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy (fot. Google)

e-mail

us0405@kp.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 42 1010 1078 0050 6322 2100 0000
VAT – 89 1010 1078 0050 6322 2200 0000
PIT – 39 1010 1078 0050 6322 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
33 1010 1078 0050 6322 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
15 1010 0055 0200 4050 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy obsługuje mieszkańców dzielnic Biedaszkowo, Czersko Polskie, Glinki, Górzyskowo, Kapuściska, Łęgnowo, Stare Miasto łącznie z Wyspą Młyńską, Szwederowo, Wyżyny i Wzgórze Wolności.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Podstawy polskiego prawa podatkowego

Prawo podatkowe to przepisy, które regulują zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych. Przepisy te także dotyczą obowiązków podatnika (w tym klientów Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy), płatnika i inkasentów podatków. Jest to jedna z gałęzi prawa finansowego. 

Prawo podatkowe w Polsce 

Prawo podatkowe w Polsce stanowi kilka dokumentów. Pierwszym z nich jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z 2 kwietnia 1997 roku: „Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie” (artykuł 84.). Podstawową ustawą regulującą prawo podatkowe jest Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800). To ona ustala zagadnienia i informacje podatkowe, postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i tajemnicę skarbową. Ordynacja podatkowa należy do prawa postępowania. Ponadto obowiązują też ustawy materialnego prawa podatkowego m.in.: ustawa o podatku od towarów i usług. Ustawy te bezpośrednio regulują prawa i obowiązki podmiotów prawa dotyczące każdego z podatków. 

Rodzaje podatków

Istnieje wiele rodzajów podatków opłacanych w Drugim Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy, które klasyfikuje się według odpowiednich kryteriów. I tak mamy podział ze względu na: przedmiot opodatkowania, wymiar i pobór podatków, podział wpływów z podatków na poszczególne budżety (państwowe, samorządowe), rodzaj obciążonego konstrukcyjnego (osobowe, rzeczowe) oraz rodzaj stawki podatkowej (kwotowe, proporcjonalne, procentowe – progresywne i regresywne). Jeżeli chodzi o przedmiot opodatkowania podatki dzielą się na: 

  • przychodowe – od całości wpływów prowadzonej działalności, 
  • majątkowe – od posiadania majątku w całości lub jego składników, 
  • dochodowe – od nadwyżki przychodów nad kosztami uzyskania przychodu (PIT, CIT), 
  • konsumpcyjne – od wydatków w formie „podatkowej” części ceny (VAT, akcyza). 

Natomiast podział ze względu na wymiar i pobór podatków wygląda następująco: 

  • pośrednie – np. podatek od towarów i usług, który narzucany jest podmiotowi, który w rzeczywistości go nie uiszcza, 
  • bezpośrednie – podatek wymierzany odpowiedniemu podmiotowi i bezpośrednio go obciążający (PIT, CIT).

Przerzucalność podatkowa 

W polskim prawie podatkowym istnieje również zjawisko przerzucalności podatkowej, które polega na przerzuceniu ciężaru podatku na inne osoby. W takiej sytuacji ostateczny ciężar podatkowy spoczywa na osobie, która finalnie nabywa produkt. Przerzucalność podatkowa jest różna w zależności od wielkości przerzucanego ciężaru: częściowa, całkowita lub nadmierna. Zjawisko przerzucalności występuje także w momencie, w którym ustawodawca podnosi stawkę podatku lub ustala nową. Przerzucalność można podzielić też ze względu na podmiot, na który zostanie przerzucony podatek: 

  • w przód – w takiej sytuacji rosną ceny produktów, ponieważ podatek przerzucany jest na nabywcę, 
  • wstecz – obciążeni zostają dostawcy lub pracownicy firm, 
  • właściwą – nie zarzuconą przez ustawodawcę, 
  • niewłaściwą – z góry narzuconą przez ustawodawcę. 

PIT

Powiązane artykuły