Emerytury zwolnione z podatków

Na dniach w sejmie ma pojawić się projekt obywatelski dotyczący zniesienia opodatkowania emerytur.” Emerytura bez podatku” zebrała 140 tysięcy podpisów. Ustawa może spowodować wzrost świadczeń dla seniorów nawet o kilkaset złotych.

Jak się okazuje świadczenia wypłacane seniorom są pomniejszane zarówno o podatek jak i składkę zdrowotną. Na dodatkowe świadczenie nie ma tu miejsca. Aktualny rząd w znacznej mierze skupia się na polityce prorodzinnej. Finansowane są świadczenia takie jak 500+, wyprawki do szkoły czy przedszkola za złotówkę. Zapomina się jednak o tej najstarszej grupie obywateli, do której żadne z wymienionych dofinansowań nie jest skierowane.

Koszt zniesienia podatków nałożonych na emerytury, według szacunków PSL, ma wynieść ok. 17 mln polskich złotych. Jest to znacznie mniejszy fundusz niż ten przeznaczony przykładowo na projekt 500+.

Jest to drugie podejście do wprowadzenia zmian w wypłacanych seniorom świadczeniach. Pierwszy projekt z ramienia PSL spotkał się z odrzuceniem  przy pierwszym czytaniu w Sejmie. Zakładał on wypłacanie emerytom pełnych świadczeń, zwiększonych zarówno o „potrącany” podatek PIT jak i składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

PIT

Powiązane artykuły