Możliwości na złożenie PIT

Złożenie deklaracji podatkowej to obowiązek każdego podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskał dochody z tytułu pracy najemnej, na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenie.

Deklarację PIT płatnik może złożyć za pośrednictwem jednej z dostępnych metod, według własnego uznania.

Deklaracje podatkowe przyjmowane są bezpośrednio w placówkach skarbowych, w godzinach ich pracy, Udając się do urzędy należy pamiętać aby mieć ze sobą dwa egzemplarze. Jeden, który złożymy w placówce, drugi-odpis, który po otrzymaniu klasycznej niebieskiej pieczątki z datą, zabierzemy ze sobą jako potwierdzenie złożenia dokumentu.

Dodatkowo, PIT wysłać można w postaci listu. Tu płatnik ma dwie możliwości. Deklarację podatkową nadać może za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Należy jednak pamiętać, że w zależności od pośrednika, różnie interpretowana będzie data złożenia dokumentu. Zeznania podatkowe wysłane za pośrednictwem poczty, złożone jest w momencie jego nadania, czyli z datą stempla pocztowego. Jeżeli jednak PIT nadamy za pośrednictwem firmy przesyłkowej, traktowany jest on jako złożony dopiero w momencie dostarczenia go do placówki, dlatego decydując się na takie rozwiązanie należy uczynić to jak najszybciej ponieważ zostało już bardzo mało czasu.

W niektórych miastach rozstawione zostały PITomaty. Specjalne automaty, w których nadać można deklarację podatkową. Nadając dokument należy kolejno: wprowadzić numer NIP, wybrać deklarację, którą składamy, nadać PIT i pobrać potwierdzenie złożenia. Jest to o tyle wygodne rozwiązanie ponieważ automaty czynne są całą dobę.

Najnowocześniejszym rozwiązanie jest złożenie deklaracji drogą elektroniczną. Proces ten odbywa się za pośrednictwem aplikacji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Wypełnienie i wysłanie deklaracji podatkowej odbywa się elektronicznie. W ramach potwierdzenia płatnik na e-mail otrzymuje UPO- Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Platforma przyjmująca wnioski elektroniczne czynna jest przez cała dobę i siedem dni w tygodniu więc można uczynić to w dowolnym czasie i miejscu.

Przypominamy, że deklaracje podatkowe płatnicy zobowiązani są złożyć do 30 kwietnia. Nie złożenie PIT-u w terminie traktowane jest jako uchylenie się przed obowiązkiem podatkowym, co w konsekwencji prowadzi do nałożenia na podatnika kary pieniężnej.

PIT

Powiązane artykuły