Na jakie konto Urząd Skarbowy przekażę nadpłatę podatku?

Urząd Skarbowy zobowiązany jest w określonym terminie do zwrotu podatku PIT podatnikom. W jaki sposób US zwróci nadpłatę podatku?

Podatnikom, którzy rozliczyli już swoje roczne zeznanie PIT za 2020 r. US może zwrócić nadpłaę PIT na dwa sposoby:

  • na konto bankowe;
  • przekazem pocztowym do rąk własnych.

Żeby Urząd Skarbowy mógł dokonać zwrotu należnego podatku na konto bankowe, wcześniej podatnik musiał wskazać konto bankowe właściwe do dokonania zwrotu. Wskazanie numeru bankowego odbywa się za pośrednictwem składanej deklaracji PIT, w której w odpowiedniej rubryce podatnik wpisuje dane dotyczące jego rachunku (m.in. pełny numer rachunku wraz z numerem IBAN oraz kraj siedziba banku w przypadku rachunku zagranicznego). W deklaracji PIT-37 (wersja 27.) miejscem właściwym do wpisania numeru konta bankowego jest część ,,N. Rachunek osobisty właściwy do zwrotu” – pola 144 – 147.

,,Jeśli w aktualnie składanym zeznaniu PIT-37 podatnik nie poda rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty, zwrot nastąpi na wskazany w poprzednich latach rachunek bankowy podatnika albo przekazem pocztowym” – tłumaczy Katarzyna Sudaj, redaktor PIT.pl.

Podatnik, który nie wskazał swojego numeru konta bankowego, otrzyma swój zwrot przekazem pocztowym. Trzeba jednak pamiętać, że przy nadpłacie zwracanej przekazem pocztowym, kwota nadpłaty pomniejszona jest o koszty jej zwrotu zgodnie z art. 77b § 4 Ordynacji podatkowej.

PIT

Powiązane artykuły