14 dni na zwrot zakupionych przez Internet towarów także dla przedsiębiorców

W styczniu 2021 r. wprowadzono zmiany w przepisach prawa konsumenckiego. Aktualnie również przedsiębiorcy mogą odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania powodu. Nowelizacja przepisów wprowadza również pewne warunki. Jakie warunki muszą spełnić przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.


1 stycznia 2021 roku zaczął obowiązywać tzw. pakiet przyjazne państwo, który wprowadził zmiany m.in. w ustawie o prawach konsumenta. Nowe przepisy w sposób znaczący poprawiły sytuację przedsiębiorców dokonujących zakupów na odległość, przez Internet.

Do tej pory z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem sprzedawcy, w terminie 14 dni od zawarcia umowy, mogli skorzystać wyłącznie konsumenci. Umowa zawierana na odległość z osobą fizyczną nie mogła być bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Od stycznia 2021 r. zmieniły się przepisy dotyczące zawierania umowy na odległość przez przedsiębiorców. Wszystko za sprawą m.in. nowego art. 38a, który został dodany do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Brzmi on następująco:
,,Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”.


Nowe przepisy dotyczyć będą wyłącznie jednoosobowych działalności gospodarczych, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie przedsiębiorców zawierających co prawda umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, lecz – co kluczowe – nie może ona stanowić dla tej osoby charakteru zawodowego udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG.

PIT

Powiązane artykuły