Nowe, wyższe limity podatkowe na 2021 rok

biurko
UWAGA! JUŻ CZAS ROZLICZYĆ PIT za 2020!: Kliknij i pobierz darmowy program

Narodowy Bank Polski ogłosił średni kurs euro na pierwszy dzień roboczy października, na podstawie którego dokonuje się istotnych obliczeń nowych limitów podatkowych oraz innych ważnych wskaźników. Mowa o limitach określających małego podatnika PIT, CIT, VAT oraz limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego nadchodzącym roku 2021.

biurko

Ogłoszona przez NBP nowa stawka kursu euro na pierwszy dzień roboczy października wynosi 4,5153 i jest on wyższy niż obowiązujący 1 października 2019 roku – 4,3734. Wzrost kursu euro oznacza, że limity podatkowe także ulegną wzrostowi. Podwyższeniu ulegną m.in. takie limity jak: amortyzacji de minimis,  małego podatnika PIT i VAT, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz stosowania pełnej lub uproszczonej rachunkowości.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Limit amortyzacji de minimis 2021 – podatnicy w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które są zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Mały podatnik PIT i VAT 2021 – warunkiem do rozliczania się jako mały podatnik PIT/VAT jest osiągany niewielki obrót roczny. Taki podatnik może korzystać z kasowej metody rozliczenia VAT, która polega na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50’000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności. Limit dla małego podatnika wynosi 1 200 000 euro.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2021 – wybór tej formy opodatkowania wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia. W kolejnych latach prowadzenia działalności kontynuacja tej formy opodatkowania lub zmiana zasad opodatkowania na ryczałtowe wymaga określonego limitu przychodów. Limit dla ryczałtu wynosi250 000 euro.  

Pełna i uproszczona rachunkowość 2021 – limit wynosi 2 000 000 euro.

Komentarze