Nowe, wyższe limity podatkowe na 2021 rok

Narodowy Bank Polski ogłosił średni kurs euro na pierwszy dzień roboczy października, na podstawie którego dokonuje się istotnych obliczeń nowych limitów podatkowych oraz innych ważnych wskaźników. Mowa o limitach określających małego podatnika PIT, CIT, VAT oraz limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego nadchodzącym roku 2021.

biuro rachunkowe

Ogłoszona przez NBP nowa stawka kursu euro na pierwszy dzień roboczy października wynosi 4,5153 i jest on wyższy niż obowiązujący 1 października 2019 roku – 4,3734. Wzrost kursu euro oznacza, że limity podatkowe także ulegną wzrostowi. Podwyższeniu ulegną m.in. takie limity jak: amortyzacji de minimis,  małego podatnika PIT i VAT, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz stosowania pełnej lub uproszczonej rachunkowości.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Limit amortyzacji de minimis 2021 – podatnicy w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które są zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Mały podatnik PIT i VAT 2021 – warunkiem do rozliczania się jako mały podatnik PIT/VAT jest osiągany niewielki obrót roczny. Taki podatnik może korzystać z kasowej metody rozliczenia VAT, która polega na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50’000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności. Limit dla małego podatnika wynosi 1 200 000 euro.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2021 – wybór tej formy opodatkowania wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia. W kolejnych latach prowadzenia działalności kontynuacja tej formy opodatkowania lub zmiana zasad opodatkowania na ryczałtowe wymaga określonego limitu przychodów. Limit dla ryczałtu wynosi250 000 euro.  

Pełna i uproszczona rachunkowość 2021 – limit wynosi 2 000 000 euro.

PIT

Powiązane artykuły