Urząd Skarbowy Warszawa Bielany

Urząd Skarbowy w Warszawie Bielanach

Urząd Skarbowy
ul. Skalbmierska 5
01-844 Warszawa

Godziny otwarcia US Warszawa Bielany:

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 22 5693200
fax. 22 8344753

Urząd Skarbowy Warszawa Bielany
Urząd Skarbowy Warszawa Bielany (fot. Google)

e-mail

us1432@mz.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 39 1010 1010 0166 1022 2100 0000
VAT – 86 1010 1010 0166 1022 2200 0000
PIT – 36 1010 1010 0166 1022 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
30 1010 1010 0166 1022 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
69 1010 0055 0201 4320 0007 0000

Rachunek pomocniczy jednostki budżetowej m.in. do wpłat kaucji gwarancyjnej
13 1010 1010 0166 1013 9120 0000

Opłata skarbowa
50 1030 1508 0000 0005 5002 2052

Grzywny i kary
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Dochody budżetu państwa
96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Warszawie – Bielanach obsługuje mieszkańców dzielnicy Bielany oraz gmin Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany.

Osoby, które doświadczają trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osoba uprawniona) mają prawo skorzystania z kontaktu z US Warszawa-Bielany za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem us1432@mz.mofnet.gov.pl lub faksu nr 22 56 93 375.

Osoby uprawnione mają prawo skorzystać także z pomocy wybranej przez siebie osoby, która ukończyła 16 lat i ułatwi jej porozumienie się w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany i załatwienie w nim spraw. W takim przypadku urząd nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

W przypadku braku możliwości skorzystania z pomocy wskazanej wyżej osoby, Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany zapewnia możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona, by móc skorzystać z tej pomocy, powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy co najmniej na 3 dni robocze wcześniej (brane są oczywiście pod uwagę nagłe sytuacje). Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową ( us1432@mz.mofnet.gov.pl), faksem ( 22 56 93 375) lub złożyć je w formie papierowej w Sali Obsługi, która znajduje się na parterze w pokoju 108 US Warszawa-Bielany. Po dokonaniu takiego zgłoszenia, urząd skarbowy, zobowiązane jest zapewnić obsługę osoby uprawnionej w terminie, który zostanie przez nią wyznaczony bądź z nią uzgodniony.

Powyższa pomoc jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, która jest jednocześnie osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

PIT

Powiązane artykuły