Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

Pierwszy Urząd Skarbowy w Warszawie Śródmieściu

Urząd Skarbowy
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa

Godziny otwarcia I US Warszawa Śródmieście:

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 22 5846100
fax. 22 5846190

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
Pierwszy Urząd Skarbowy w Warszawie Śródmieściu (fot. Google)

e-mail

us1435@mz.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.is.waw.pl/uswsrodmiescie1/

Numery Kont

CIT – 56 1010 1010 0165 8022 2100 0000
VAT 06 1010 1010 0165 8022 2200 0000
PIT – 53 1010 1010 0165 8022 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
47 1010 1010 0165 8022 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
31 1010 0055 0201 4350 0007 0000

Opłata skarbowa
95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Grzywny i kary
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Dochody budżetu państwa
96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Warszawie – Śródmieściu obsługuje mieszkańców dzielnic Śródmieście (na północ od Al. Jerozolimskich) i Żoliborz.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście?

Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R jest obowiązkiem osób fizycznych, które rozpoczynają działalność gospodarczą i są podatnikami podatku od towarów i usług. Do składanego w US Warszawa-Śródmieście druku VAT-R należy dołączyć poświadczoną urzędowo kopię wpłaty w kwocie 170,00 PLN (należy jej dokonać w kasie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy).

Podatnik powinien dokonać zgłoszenia w urzędzie właściwym w sprawach podatku od towarów i usług. Oznacza to, że w przypadku posiadania jednego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, właściwy jest urząd ze względu na adres prowadzenia tej działalności. Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie dwóch różnych urzędów, właściwy jest urząd ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Przykładowo, jeżeli miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w Warszawie na Żoliborzu, właściwą jednostką skarbową do zgłoszenia jest właśnie Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

Co istotne, zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R trzeba dokonać przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług albo w tym samym dniu. Dodatkowo zgłoszenie powinno być dokonane nie później niż w terminie miesiąca od dnia dokonania wpisu.

PIT

Powiązane artykuły