Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

Drugi Urząd Skarbowy w Warszawa Śródmieście

Urząd Skarbowy
ul. Jagiellońska 15
03-719 Warszawa

Godziny otwarcia II US Warszawa Śródmieście:

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 22 5113500
fax. 22 5113502

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

e-mail

us1436@mz.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.is.waw.pl/uswsrodmiescie2/

Numery Kont

MOSS (Mini One Stop Shop) – USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, NADAWCZE i ELEKTRONICZNE
84 1010 1010 0165 9315 1697 8000

podatek od towarów i usług (VAT) [VAT-7, VAT-7K]
73 1010 1010 0165 9322 2200 0000

podatek od towarów i usług w ramach UE dokonywanych przez państwa członkowskie na rzecz Polski (Rozporządzenie Rady Nr 1798/2003 z 7 X 2003r.)
SWIFT:NBPLPLPW IBAN: PL63101010100165932222200000

pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
17 1010 1010 0165 9322 2700 0000

pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych (dla płatności dokonywanych przez podmioty zagraniczne)
SWIFT:NBPLPLPW IBAN: PL17101010100165932227000000

sumy depozytowe
97 1010 1010 0165 9313 9120 0000

karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)
83 1010 0055 0201 4360 0007 0000

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa
96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Opłata skarbowa
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Fiskalizacja kasy rejestrującej w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

Podatnik, który zamierza rozpocząć ewidencjonowanie kwot obrotu i podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej, powinien złożyć pisemne oświadczenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania do ewidencjonowania w II US Warszawa-Śródmieście lub przesłać je do urzędu drogą pocztową (03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 15).

Dodatkowo w terminie 7 dni od fiskalizacji kasy rejestrującej, podatnik zgłasza kasę do urzędu skarbowego (w tym przypadku jest to Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście), celem nadania numeru ewidencyjnego. Służby serwisowe są jednocześnie zobowiązane do poinformowania urzędu skarbowego o fiskalizacji kasy u podatnika nie później niż w terminie 7 dni od dokonania fiskalizacji,

Podatnicy, którzy świadczą usługi przewozu osób i towarów taksówkami, wraz ze zgłoszeniem kasy do warszawskiego fiskusa celem nadania numeru ewidencyjnego, mogą złożyć wniosek o wypłatę ulgi z tytuł zakupu kasy, załączając jednocześnie:

– fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ostatecznej taksometru, który współpracuje z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych ulg (w tym także zintegrowanego w jednej obudowie z kasą),

– dane określające adres oraz nazwę podmioty, który świadczy usługi serwisowe i który dokonał fiskalizacji kasy,

– numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

– numer rejestracyjny oraz numer boczny taksówki, w której kasa została zainstalowana,

– oryginał faktury, która potwierdza zakup kasy,

– informację o numerze rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.

PIT

Powiązane artykuły