PIT a alimenty

Czy świadczenie alimentacyjne podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?


Alimenty od byłego małżonka otrzymane a podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, są wolne od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.


Wyjątkiem są alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Takie alimenty korzystają ze zwolnienia niezależnie od ich wysokości.


We wskazanej w pytaniu sytuacji nadwyżka otrzymanych alimentów ponad kwotę 700 zł podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w zeznaniu rocznym PIT-36, jako „przychód z innych źródeł”.

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.).

PIT

Powiązane artykuły