Pracownicze plany kapitałowe bez tajemnic

Od 19 listopada ubiegłego roku, weszła w życie ustawa podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę, traktująca o pracowniczych planach kapitałowych. Jednak obywatele nadal nie do końca wiedzą, co się zmieniło i jak PPK wpłyną na ich życie. W tym artykule dokładnie wyjaśnimy, czym są pracownicze plany kapitałowe oraz jakie korzyści dla naszego państwa są z nimi związane.

miejsce pracy

Prezydent uchwalił ową ustawę, by zapewnić naszej rodzimej gospodarce prężny rozwój. Oczekujemy przecież, by nasz kraj nie zostawał w tyle, a jego finanse i przyszłość były dobrze zabezpieczone. Jeśli więc chcemy nie tyko podbudować przyszłość Polski, ale również zapewnić sobie godne życie na emeryturze, nie możemy pozostać obojętni wobec pracowniczych planów kapitałowych. Skorzysta na nich nie tylko państwo, ale również wszyscy obywatele.

Pracownicze plany kapitałowe w praktyce

PPK to nic innego jak forma oszczędzania, którą obywatele mogą zapoczątkować, pracując na umowę o pracę lub zlecenie i odkładając każdego miesiąca część pensji, którą wypłacą w dniu przejścia na emeryturę. W czasie, gdy będą aktywni zawodowo, ich finanse będą wspomagać budżet państwa i prężny rozwój gospodarki oraz rozmaite inwestycje.

Następnie, po osiągnięciu wieku emerytalnego, będą mieli do wyboru wypłatę wszystkich środków jednorazowo lub w systemie ratalnym. Ustawa ta ma więc na celu połączenie interesów państwa, z finansowym zabezpieczaniem przyszłości każdego obywatela, który podejmie decyzję o wzięciu udziału w PPK.

Kogo obejmie program PPK?

Jak zostało wspomniane, Pracownicze Plany Kapitałowe będą dotyczyły pracowników, zatrudnionych na umowie o pracę lub zlecenie, ale i również o dzieło. Ponadto, system wypłacania zgromadzanych funduszy działa na dwa sposoby:

  1. Jednorazowe wypłacenie zgromadzonych środków z opodatkowaniem wynoszącym 75% z sumy oszczędności.
  2. Ratalne wypłacenie środków w ciągu 10 lat, bez opodatkowania.

Na pewno obywatele zastanawiają się, jak duża suma z pensji będzie musiała dostać uiszczona na rzecz PPK. Śpieszymy z odpowiedzią. Ustawa przewiduje, iż będzie to od 1,5 do 4%, przy czym dobrowolnie będzie można zwiększyć ten odsetek. Nie sposób pominąć również 1 wpłaty na rzecz pracowniczych planów kapitałowych, której kwota to 250 zł. Raz w roku będzie należało również uiścić sumę w wysokości 240 zł.

Poniżej przedstawiamy wstępny projekt ustawy, czyli kolejność wprowadzania PPK w życie i liczbę pracowników, która ją obejmie:

– do 1 lipca 2019 roku firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników,
– do 1 stycznia 2020 roku firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników,
– do 1 lipca 2020 roku firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników,
– do 1 stycznia 2021 roku pozostałe firmy zatrudniające oraz strefa publiczna.

Więcej informacji o PPK znajdziesz tutaj https://urzadskarbowy24.pl/.

PIT

Powiązane artykuły