Jaka kara grozi za brak zapłaty podatku PIT w terminie?

Do końca kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązania do złożenia rozliczeń za 2020 r. oraz do zapłaty należnego podatku. Jaka kara grozi za brak zapłaty podatku w terminie? Podatek do zapłaty w rocznym PIT może wystąpić: kiedy zaliczki były rozliczane według niższej stawki. omyłek w rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy lub ich braku, osiągania dochodów z wielu źródeł, jeśli zaliczki były rozliczane według niższej stawki, a łączne dochody przekroczyły próg, podwójnego zaliczenia kwoty wolnej od podatku w przypadku posiadania kilku źródeł dochodów. Zapłata za podatnika – kto…

Read More

Plastic tax od 1 stycznia 2021 r.

Od nowego roku kraje członkowskie UE będą ponosiły opłatę za opakowania z tworzyw sztucznych, które nie zostały poddane recyklingowi. Jest to dążenie Unii Europejskiej które ma na celu ograniczenie produkcji jednorazowych opakowań plastikowych. Regulacje te przyjęto podczas posiedzenia Rady Europejskiej 17-21 lipca 2020 roku. W myśl podatku od plastiku (plastic tax) Polska wniesie rocznie do budżetu unijnego ok. 2 mld euro. Wpływy te mają dać wsparcie budżetowi Wieloletnich Ram Finansowych i Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Opłata będzie naliczana na podstawie masy całkowitej niepoddanych recyklingowi opakowań z tworzyw sztucznych. Każdy…

Read More