Plastic tax od 1 stycznia 2021 r.

Od nowego roku kraje członkowskie UE będą ponosiły opłatę za opakowania z tworzyw sztucznych, które nie zostały poddane recyklingowi. Jest to dążenie Unii Europejskiej które ma na celu ograniczenie produkcji jednorazowych opakowań plastikowych. Regulacje te przyjęto podczas posiedzenia Rady Europejskiej 17-21 lipca 2020 roku. W myśl podatku od plastiku (plastic tax) Polska wniesie rocznie do budżetu unijnego ok. 2 mld euro. Wpływy te mają dać wsparcie budżetowi Wieloletnich Ram Finansowych i Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa.

pieniądze polskie złote

Opłata będzie naliczana na podstawie masy całkowitej niepoddanych recyklingowi opakowań z tworzyw sztucznych. Każdy kilogram ma wynosić od 0,80 euro, czyli 800 euro za każdą tonę odpadów z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi. Największe podatki będą płaciły państwa nieradzące sobie ze zbiórką i recyklingiem.

Polska niestety znajduje się wysoko na liście państw, które nie radzą sobie z recyklingiem plastiku. Plastic tax może kosztować nasz kraj nawet 429 mln euro, czego można uniknąć pod warunkiem, że w naszym kraju zacznie działać sprawny recykling. Polska w 2017 roku recykling plastikowych opakowań osiągnęła na poziomie 35%, a za pięć lat powinno to być już na poziomie ponad 50%. Ciężar podatku będzie obciążał nie firmy wprowadzające plastikowe opakowania do obrotu, ale cały kraj.

Na Radzie padły pewne ustne deklaracje o przepisach wprowadzających ulgi – możliwość, że kraje biedniejsze otrzymałyby obniżkę do 50% kwoty rocznej.

PIT

Powiązane artykuły