Jaka kara grozi za brak zapłaty podatku PIT w terminie?

Do końca kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązania do złożenia rozliczeń za 2020 r. oraz do zapłaty należnego podatku. Jaka kara grozi za brak zapłaty podatku w terminie?


Podatek do zapłaty w rocznym PIT może wystąpić:

  • kiedy zaliczki były rozliczane według niższej stawki.
  • omyłek w rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy lub ich braku,
  • osiągania dochodów z wielu źródeł, jeśli zaliczki były rozliczane według
  • niższej stawki, a łączne dochody przekroczyły próg,
  • podwójnego zaliczenia kwoty wolnej od podatku w przypadku posiadania kilku źródeł dochodów.

Zapłata za podatnika – kto może zapłacić za podatnika?


Co do zasady za zobowiązania podatkowe odpowiada podatnik, i to on zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zapłaty podatku.

Wpłaty za podatnika można dokonać tylko w dwóch przypadkach, określonych w art. 62b Ordynacji podatkowej:

§ 1. Zapłata podatku może nastąpić przez:

  • małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
  • aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  • inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.


Podatek nieuregulowany w terminie – konsekwencje


Podatek nieuregulowany w terminie płatności staje się zaległością podatkową. W sytuacji, kiedy podatnik wie że, z jakiś względów niemożliwa będzie zapłata w terminie podatku warto zawnioskować przed terminem płatności o ulgę podatkową:

  • odroczenie zapłaty podatku lub rozłożenie należności na raty.

Na stronie pit.pl doskonale wytłumaczono konsekwencje braku zapłaty podatku PIT w terminie. W sytuacji, kiedy nie zareagujemy na czas urząd skarbowy będzie naliczał odsetki od zaległości podatkowej oraz będzie mógł egzekwować zobowiązania podatkowe. Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi w latach 2019-2021 – 8% w skali roku. Oprócz odsetek podatnik opóźniający się uporczywie z zapłatą podatku może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnoskarbowej. W sytuacji kiedy powstał dług podatnika wobec urzędu skarbowego i nie został uregulowany pomimo upomnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, urząd skarbowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne, w ramach którego będzie ściągać zaległości podatkowe z majątku dłużnika. Dodatkowo, kiedy podatnik uporczywie nie płaci podatku musi liczyć się z konsekwencjami karnoskarbowymi.

PIT

Powiązane artykuły