Urząd Skarbowy Olecko

Urząd Skarbowy w Olecku

Urząd Skarbowy
ul. Wojska Polskiego 7
19-400 Olecko

Godziny otwarcia

Poniedziałek od 7:15 do 18:00
Wtorek od 7:15 do 15:15
Środa od 7:15 do 15:15
Czwartek od 7:15 do 15:15
Piątek od 7:15 do 15:15

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 87 5203022
fax. 87 5202536

Urząd Skarbowy Olecko
Urząd Skarbowy w Olecku (fot. Google)

e-mail

us2812@wm.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 84 10101397 0010 4922 2100 0000
VAT – 34 10101397 0010 4922 2200 0000
PIT – 81 10101397 0010 4922 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
75 10101397 0010 4922 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
49 1010 0055 0202 8120 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.
** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą: – podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3, – podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, – podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Olecku obsługuje mieszkańców

  • powiatu oleckiego (Babki Gąseckie, Babki Oleckie, Barany, Bialskie Pole, Borawskie, Borawskie Małe, Borki, Chełchy, Cicha Wólka, Cimochy, Cimoszki, Czukty, Dąbrowskie, Dobki, Doliwy, Dudki, Duły, Dunajek, Dworackie, Dybowo, Dzięgiele Oleckie, Gąsiorowo, Gąski, Giże, Godziejewo, Golubie Wężewskie, Golubki, Gorczyce, Gordejki, Gryzy, Guty, Guzy, Jabłonowo, Jaśki, Jelitki, Jelonek, Judziki, Jurki, Kije, Kijewo, Kilianki, Kiliany, Kleszczewo, Kowale Oleckie, Krupin, Krzywe, Krzyżewko, Kukowo, Lakiele, Leśniki, Łęgowo, Małe Olecko, Markowskie, Mazury, Monety, Możne, Niedźwiedzkie, Nowe Raczki, Olecko, Olszewo, Orzechówko, Pietrasze, Plewki, Przytuły, Puchówka, Raczki Wielkie, Rogojny, Rogówko, Rosochackie, Rynie, Sedranki, Sobole, Sokółki, Stacze, Starosty, Stożne, Sulejki, Szarejki, Szczecinki, Szeszki, Szwałk, Świdry, Świętajno, Urbanki, Wężewo, Wieliczki, Wilkasy, Wojnasy, Wronki, Zabielne, Zajdy, Zalesie, Zatyki, Zawady Oleckie, Żydy)
  • powiatu gołdapskiego (Audyniszki, Bałupiany, Banie Mazurskie, Barkowo, Będziszewo, Białe Jeziorki, Bitkowo, Błąkały, Błędziszki, Budwiecie, Cisówek, Czarne, Dąbrówka Polska, Dubeninki, Dunajek Mały, Dzięgiele, Galwiecie, Główka, Gołdap, Górne, Grabowo, Grodzisko, Grygieliszki, Gryżewo, Jabłońskie, Jagiele, Jagoczany, Jany, Jeziorki Wielkie, Jeziorki Małe, Juchnajcie, Kamionki, Kiekskiejmy, Kiepojcie, Kierzki, Konikowo, Kośmidry, Kowalki, Kramnik, Kulsze, Lenkupie, Linowo, Lisy, Łobody, Łoje, Łysogóra, Maciejowa Wola, Maciejowięta, Marcinowo, Marlinowo, Meszno, Miczuły, Nasuty, Nowiny, Obszarniki, Osieki, Osowo, Pietraszki, Piękne Łąki, Pluszkiejmy, Pogorzel, Przesławki, Rakówek, Regiele, Rogajny, Rogale, Rożyńsk Wielki, Sapałówka, Siedlisko, Skajzgiry, Skaliszkiejmy, Skocze, Sokoły, Somaniny, Stańczyki, Suczki, Surminy, Ściborki, Wiłkajcie, Włosty, Wrotkowo, Wróbel, Wysoki Garb, Zawady, Ziemiany, Żabin, Żabojady, Żytkiejmy)

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę

Jak otrzymać zwrot nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, który wynika z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w oleckiej skarbówce?

W celu otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku w Urzędzie Skarbowym w Olecku, należy terminowo oraz poprawnie złożyć zeznanie podatkowe. Złożyć je można zarówno bezpośrednio w siedzibie oleckiego urzędu, jak i przesłać do niego pocztą lub złożyć elektronicznie.

Odpowiednie komórki organizacyjne US Olecko sprawdzają zeznanie złożone przez podatnika pod kątem formalnym, rachunkowym i merytorycznym. W następstwie tych czynności może nastąpić:

– zaliczenie nadpłaty z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżącymi,

– zaliczenie nadpłaty w całości bądź w części na rzecz przyszłych zobowiązań podatkowych (taka sytuacja może nastąpić, gdy toczy się w stosunku do podatnika postępowanie podatkowe w celu określenia jego zobowiązań podatkowych),

– jeśli kwota nadpłaty jest niższa od wysokości kosztów upomnienia, to z urzędu zalicza się ją na rzecz zaległości, zobowiązań bieżących lub przyszłych (zwrot następuje tylko na pisemny wniosek podatnika).

W sytuacji zaliczenia nadpłaty na rzecz zobowiązań podatkowych zaległych lub bieżących, kolska skarbówka wydaje postanowienie w tym zakresie. Podatnikowi przysługuje na nie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olecku. Termin na wniesienie zażalenia to 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zwrot nadpłaty podatku, który wynika z zeznania rocznego następuje na rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta, który ma obowiązek posiadania takiego rachunku albo gotówką w kasie urzędu lub za pośrednictwem poczty. Jeżeli podatnik chce, aby zwrot nadpłaty przekazano mu w kasie, to musi złożyć pisemny wniosek (wystarczy w tym celu zamieścić adnotację w polu „Dodatkowe informacje” na zeznaniu podatkowym). Jeżeli zwrot nadpłaty będzie przekazywany podatnikowi przekazem pocztowym, to kwota nadpłaty zostanie pomniejszona o koszty jej przesłana w wysokości 1% kwoty przekazy i kwoty 5,20 PLN za przelew. Można też w oleckim fiskusie wskazać swój numer rachunku bankowego, na który taki zwrot zostanie dokonany. Ważne jest jednak, że podatnik nie ma obowiązku posiadania rachunku bankowego i może dokonać wyboru takiej formy zwrotu, która jest dla niego najwygodniejsza.

Podatnik ma prawo do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji. Jeżeli US w Olecku nie zwróci nadpłaty w tym terminie, to podatnik ma prawo do otrzymania zwrotu wraz z oprocentowaniem, które jest określone ustawą.

PIT

Powiązane artykuły