Urząd Skarbowy Tychy

Urząd Skarbowy w Tychach

Urząd Skarbowy
ul. al. Niepodległości 60
43-100 Tychy

Godziny otwarcia US Tychy

Poniedziałek 7:00 – 18:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 32 3251100
fax. 32 3251159

Urząd Skarbowy Tychy
Urząd Skarbowy w Tychach (fot. Google)

e-mail

us2431@sl.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 76 1010 1212 3068 3822 2100 0000
VAT – 26 1010 1212 3068 3822 2200 0000
PIT – 73 1010 1212 3068 3822 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
67 1010 1212 3068 3822 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
25 1010 0055 0202 4310 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Tychach obsługuje mieszkańców Tychów oraz miejscowości w powiecie bieruńsko-lędzińskim: Bieruń, Bojszowy, Bojszowy Nowe, Chełm Śląski, Imielin, Jedlina, Kopciowice, Lędziny, Międzyrzecze, Świerczyniec.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości dochodu w Urzędzie Skarbowym w Tychach?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu należy złożyć pisemnie w  Urzędzie Skarbowym w Tychach. Wniosek taki można złożyć zarówno bezpośrednio w siedzibie urzędu, jak i przesłać do niego drogą pocztową.

Opłata nie jest pobierana za złożenie wniosku, lecz za wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu. Konieczne jest więc uiszczenie opłaty w kwocie 17,00 PLN. Można dokonać tej opłaty w kasie lub na rachunek bankowy urzędu miasta właściwego ze względu na siedzibę skarbówki. Potwierdzenia uiszczenia tej opłaty należy przedłożyć w tyskim fiskusie razem z wnioskiem o wydanie zaświadczenia albo w ciągu trzech dni od jego złożenia.

Jeżeli w przedmiotowej sprawie podatnik udziela pełnomocnictwa albo prokury, to jest także zobowiązany uiścić opłatę skarbową w kwocie 17,00 PLN. W sytuacji, jeżeli zaświadczenie odbierane jest przez małżonka, z którym zostało wspólnie złożone zeznanie roczne, to udzielenie pełnomocnictwa nie jest koniecznie.

US w Tychach wydaje zaświadczenie o dochodzie, które potwierdza stan faktyczny oraz prawny istniejący w dniu jego wydawania. Co istotne, wydawane jest ono jedynie w granicach żądania wnioskodawcy. US Tychy zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązana wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia w tej sprawie wniosku.

PIT

Powiązane artykuły