Urząd Skarbowy Wąbrzeźno

Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie

Urząd Skarbowy
ul. Macieja Rataja 2
87-200 Wąbrzeźno

Godziny otwarcia

Poniedziałek od 7:30 do 18:00
Wtorek od 7:30 do 15:30
Środa od 7:30 do 15:30
Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek od 7:30 do 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 56 6871777
fax. 56 6871778

Urząd Skarbowy Wąbrzeźno
Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie

e-mail

us0419@kp.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 36 1010 1078 0016 9022 2100 0000
VAT – 83 1010 1078 0016 9022 2200 0000
PIT – 33 1010 1078 0016 9022 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
27 1010 1078 0016 9022 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
64 1010 0055 0200 4190 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie obsługuje mieszkańców miejscowości Wąbrzeźno, Pod Młynik, Pod Myśliwiec, Dębowa Łąka, Fryzanowo, Iwanki, Mleczary, Pod Łobdowo, Kurkocin, Lipnica, Pod Lasem, Głodowo, Łobdowo, Kwaśniak, Małe Pułkowo, Anielewo, Pod Dylewo, Pod Radowiska, Niedźwiedź, Falęgi, Rumunki, Rutkowizna, Wymyślanka, Wielkie Pułkowo, Feliksowo, Wielkie Radowiska, Blizienko, Blizno, Brudzawki, Książki, Łopatki, Łopatki Polskie, Osieczek, Szczuplinki, Zaskocz, Bejzlerówka, Buczek, Góry, Książki-Wybudowanie, Kwiatowa Droga, Łopatki-Osada, Małe Książki, Na Torfniakach, Nowe Łopatki, Piwnice, Pod Brudzawki, Pod Brudzawy, Pod Dębową Łąką, Pod Łopatki, Pod Nieżywięć, Pod Piwnice, Przy Asfalcie, Przy Bruku, Wybudowanie, Bągart, Bielawy, Błędowo, Goryń, Czaple, Bartoszewice, Dąbrówka, Józefkowo, Kotnowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Ostrowo, Wybudowanie Ostrowskie, Orłowo, Płąchawy, Działowo, Płużnica, Pólko, Uciąż, Wieldządz, Wiewiórki, Czapelki, Dębie, Pieńki, Szczerosługi, Cymbark, Katarzynki, Wronie, Wronie, Czystochleb, Młynik, Jarantowice, Buk, Jarantowiczki, Plebanka, Jaworze, Ludowice, Łabędź, Małe Radowiska, Myśliwiec, Nielub, Orzechowo, Orzechowo-Majątek, Seperanka, Orzechówko, Pływaczewo, Bugeria, Pigża, Przydwórz, Ryńsk, Sitno, Rozgard, Sicinek, Stanisławki, Prochy, Trzcianek, Michałki, Trzciano, Sosnówka, Wałycz, Wałyczyk, Zaradowiska, Węgorzyn, Zieleń, Zieleńskie Góry, Frydrychowo.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Urząd Skarbowy Wąbrzeźno – rozliczenie PIT

Do końca kwietnia każdy obywatel pozyskujący dochody na podstawie pracy najemnej (praca wykonywana na postawie umowy zawartej z miejscem pracy : umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie itp.) zobowiązany jest do złożenia w urzędzie skarbowym w Wąbrzeźnie zeznania podatkowego PIT z pozyskanych dochodów w ubiegłym roku.
Deklarację podatkową składa się na formularzu udostępnianym przez Ministerstwo Finansów. Deklarację tę można również nabyć w siedzibie urzędu skarbowego Wąbrzeźno przy ulicy Macieja Rataja 2.
Wypełniony dokument podatnik zobowiązany jest złożyć w urzędzie skarbowym przed upływem ustawowego terminu. Jeżeli deklaracja podatkowa PIT nie zostanie złożona, na podatnika zostanie nałożona kara pieniężna. Grzywny te przyznawane są przez Urząd Skarbowy Wąbrzeźno na podstawie uchylenia się podatnika przed obowiązkiem podatkowym i od decyzji tej nie można się odwołać.
Dokument podatkowy PIT wraz ze stosownymi załącznikami można złożyć osobiście w formie tradycyjnej, papierowe w siedzibie urzędu skarbowego przy ulicy Rataja 2. Można również dokonać tego poprzez wysłanie formularza listem poleconym czy kurierem. Najnowszym rozwiązaniem jest składanie deklaracji drogą elektroniczną na wskazany przez urząd skarbowy adres e-mail. Złożenie zeznania podatkowego w formie e-deklaracji możliwie jest za pomocą bezpłatnej aplikacji, którą można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów. Program ten nie tylko przeprowadzi podatnika krok po kroku przez wypełnienie formularza ale również pomoże przy wyliczeniu wartości podatku, czy 1% który podatnik ma możliwość przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego z równoczesnym zachowaniem urzędowej formy formularza PIT jaka się w Polsce przyjęła.

PIT

Powiązane artykuły